L

lagevidenskab, lagune, lak, laks, lampe, land, land cover, landbaseret forurening, landbaseret virksomhed, landbrug, landbrug ; landbrug, landbrug med kunstig vanding, landbrug og kvagbrug, landbrug, hvor der vandes med spildevand, landbrugets indvirkning pa miljoet, landbrugsaffald, landbrugsbedrift, landbrugsbioteknologi, landbrugsbygning, landbrugsejendom, landbrugsfodevare, landbrugsforvaltning, landbrugshydraulik, landbrugsindustri, landbrugsjord, landbrugskatastrofe, landbrugskemikalie, landbrugslovgivning, landbrugsmaskine ; udstyr til landbrug, landbrugsmeteorologi, landbrugsmetode, landbrugsokologi, landbrugsokonomi, landbrugsoplagring, landbrugspolitik, landbrugspris, landbrugsprodukt, landbrugsproduktion, landbrugsproduktionsmiddel, landbrugsstruktur, landdistrikt, landindvinding, landsby, landskab, landskab efter minedrift, landskabsbeskyttelse, landskabselement, landskabsfredning, landskabsokologi, landskabsplanlagning, landskabspleje, landskabsretablering, landskabsretablering i bjergomrader, landskabsudnyttelse, landsplanlagning, lang, langdegrad, langtidseffekt, langtidseksperiment, langtransport, lanthan, lare, lare ; undervise, laser, lastbil, latinsk ; latin, lavandel ; lavendel, lave et kort/diagram over (handling) ; lave et kort ; diagram over, laver, lavine, lavniveauteknologi, lavskov, lawrencium, le, led i fodekaden, leddegigt, leddyr, ledelsesmetode, ledningsevne, legering, leje(kontrakt) ; leje, lejlighedskompleks, lejr, leksikon, ler, let, lettisk, leukami, lever, levestandard, levevilkar, levnedsmiddel, levnedsmiddeladditiv, levnedsmiddelhygiejne, levnedsmiddelindustri, levnedsmiddelteknologi, levnedsmiddelvidenskab, levnedsmidler, levnedsmidlers kvalitet, liberalisme, licensprocedure, lidt, ligning, lillefinger, lim, limnologi, linear lydkilde, linje, linjekilde, lipid, lipofilt stof, litauisk, lithium, litografi, litosfare, litteratur, litteraturundersogelse, livredder, livscyklus, livskvalitet, livsstil, lodsning, loft, logdyrkning, logi, logik, lokal myndighed, lokal rekreation, lokal varmeforsyning, lokale myndigheders politik, lokalregering, lokaltrafik, lokaludvikling, lokomotiv, lommetorklade, lonpolitik, lonsomhed, lopper, los, losning af miljoproblem, losseplads, losseplads til husholdningsaffald, lossepladsdakke, lotteri, lov, lov om godningstoffer, lov om kemikalier, lov om miljoindvirkningsvurdering, lovandring, love, love ; lov, love ; love, lovende, lovforslag, lovgivende forsamling, lovgivende kompetence, lovgivende myndighed, lovgivning, lovgivning om ansvar, lovgivning om beskyttelse af vand, lovgivning om blyindholdet i benzin, lovgivning om farlige stoffer, lovgivning om genteknik, lovgivning om immissionskontrol, lovgivning om kemiske stoffer i miljoet, lovgivning om kerneenergi, lovgivning om miljoforurening, lovgivning om minedrift, lovgivning om stoj, lovgivning om styring af genbrug og affald, lovgivning vedrorende databehandling, lovgivning vedrorende fangsler, lovgivning vedrorende farligt gods, lovgivning vedrorende foder, lovgivning vedrorende stralingsbeskyttelse, lovgivningsinformation, lovgivningsprocedure, lovskov, lovtra, lud, luft, luft-vand vekselvirkning, luftbaren stoj, luftfart, luftfartslovgivning, luftfartssikkerhed, luftforurenende gas, luftforurenende stof, luftforurenende stoffers udvikling, luftforurening, luftfoto, luftfotografering, lufthavn, luftkonditionering, luftkvalitet, luftkvalitetskontrol, luftledning, luftning, luftpost, luftrum uden forurening

M

mage, magnesium, magnetband, magnetisme, maj, makedonisk, maki, makrel, makrofyt, makrookonomi, makrookonomisk malsatning, maksimal immissionskoncentration, maksimalt tilladelig eksponeringsgranse, maksimalt tilladelig koncentration, malaria, malayalam, maleinstrument, malemetode, maleprogram, malerfirma, malersal, malervarksted, malestation, malgruppe, maling, maling af forurening, malk, malkebotte, malkeindustri, malkekvagbrug, malm, malsatninger for individuelle okonomiske virksomheder, maltesisk, managementkontrakt, mandag, mandat, mandel, mane, maned, mangan, mangrove, maori, marginaljord, marin akvakultur, marin naturpark, maringeologi, mark, marked, markedsforing af miljovenlige produkter, markedsform, markedsforskning, markedsokonomi, markedspris, markedsundersogelse, marketing, markforsog, markning, markningspligt, markskade, marmor, marskomrade (farvande, hvor der er ebbe og flod), marts, maskineri, maskinfremstilling, maskingevär, maskinindustri, masse, massemedier (kommunikation), massetransport, masseudbud af rekreative aktiviteter, matematisk analyse, matematisk metode, materialer, materialers levetid, materialevidenskab, materiel til industrien, mausoleum, mayonnaise, med, med) skravende (ben), meddelelse, meddelelse af risici, medforbranding, mediterranean skov, mediterranean trasort, medlem af hundefamilien, medlyd, megabyte, meitnerium, mejeriprodukt, mejning, mekanisk materiel, mekanisk svingning, mellem, mellemkod, mellemskov, melodi, membran, mendelevium, meningitis, menneske, menneskelegeme, menneskerettigheder, menneskers boligmiljo, menneskeskabt katastrofe, menneskeskabt klimaandring, menneskesygdom, menneskets aktivitet/virksomhed, menorah, metafysik, metainformation, metal, metalaffald, metalindustrien, metallisk mineral, metallurgi, metaloxid, metalprodukt, metalproduktion, metanol, meteor ; meteor ; meteor ; meteor ; meteor, meteorologi, meteorologisk fanomen, meteorologisk forskning, meteorologisk katastrofe, meteorologisk parameter, methan, methanisering, metode, metode til digital billedbehandling, metodik, metrologi, metronom, metropol(is), middelhavsklima, mider, mikrobiologi, mikrobiologisk analyse, mikrobolge, mikrocomputer, mikroelektronik, mikrofiltrering, mikrofon, mikroforurening, mikroklima, mikroklimatologi, mikrookosystem, mikroorganisme, mikroskopi, militar lufttrafik, militare aktiviteter, militare aspekter, militaromrade, militart udstyr, miljo, miljoafgift, miljoansvar, miljobeskyttelse, miljobeskyttelse inden for virksomheden, miljobeskyttelsesforordning, miljobeskyttelsesforskrifter, miljobeskyttelsesorganisation, miljobeskyttelsessammenslutning, miljobeskyttelsesteknik, miljobesparelser, miljobetinget sygdom, miljobevidst adfard, miljobevidst kultur, miljobevidsthed, miljoborgerskab, miljobors, miljodata, miljoet, miljoetik, miljofaktor, miljofarligt stof, miljofjendtlig virksomhed, miljofolge, miljofolge ; miljoindvirkning, miljofond, miljoforbrydelse, miljoforenelighed, miljoforskning, miljoforstaelse, miljoforurening, miljogennemgang, miljoindeks, miljoindikator, miljoindustri, miljoindvirkning, miljoindvirkningsvurdering, miljoinformatik, miljoinvestering, miljokemi, miljokoncept, miljokontrol, miljokriminalitet, miljokriterium, miljokundskab, miljokvalitet

N

nadir, naleskov, naletab, naletra, naletraer, naringsbehov, naringsmedium, naringsmiddel, naringsmidler til dyr, naringsstofbalance, naringsstoffers kredslob, naringsvardi, naringsvardi af levnedsmidler, nase, nasehorn, nasten, national granse, national ret, nationale miljoregnskaber, nationalisering, nationalokonomi, nationalpark, nationalregnskab, nationalt fiskereservat, natrium, naturarv, naturbeskyttelse, naturbeskyttelsesorganisation, naturbeskyttelsesprogram, naturfare, naturfiber, naturforvaltning, naturforyngelse, naturfredning, naturfredningslovgivning, naturgas, naturgasudvinding, naturgeografi, naturkatastrofe, naturlandskab, naturlig radioaktivitet, naturlig skov, naturlige materialer, naturligt godningsstof, naturmindesmarke, naturomrade, naturpark, naturreservat, naturrigdomme, naturskov, natursten, naturvardi, naturvidenskab, navigation, navle, navneord, nedbor, nedbringelse af forurening, nedbrydelighed, nedbrydning, nedbrydning af forurenende stoffer, nedbrydning af naturlige ressourcer, nedbrydningsprodukt, nedfald, nedfald (kemikalier), nedlukning, nedrivning af en bygning, nedrivningsaffald, nedrivningsvirksomhed, nedsynkning, nej, nekrose, nematoder, neodym, neologisme, neon, nepalesisk, nepotisme, neptunium, nervesystem, netting-politik (handel med emissioner), neurotoksicitet, neutralisering, ni, nikkel, niobium, nitrat, nitrifikation, nitroforbindelser, nitrogenholdigt godningsstof, nitrogenkredslob, nitrogenmonoxyd, nitrogenoxid, nitrosamin, nobelium, node, nodhjalp, nodtilfalde, nogenfroede, nomade, nomenklatur, norm, norm for boligkvalitet, norm for forurening, notifikation, november, novial, nuklear facilitet, nuklear sikkerhed, nukleart brandselselement, nukleinsyre, nul, ny, ny teknologi, nyhedsbrev, nynorsk, nyre, nyt anlag, nyt fallesskab, nyt materiale, nytteorganisme

O

o, observationssatellit, observatorium, ocean, oceanografi, odelaggelse af habitat, odelaggelse af skovomrader, offentlig adgang til areal, offentlig administrativ institution, offentlig aktion, offentlig anklager, offentlig badeanstalt, offentlig bygning, offentlig debat, offentlig deltagelse, offentlig finansiering, offentlig funktion, offentlig gald, offentlig horing, offentlig institution, offentlig institution af industriel og handelsmassig art, offentlig kontrakt, offentlig nartrafik, offentlig oplysning, offentlig park, offentlig ret, offentlig stotte, offentlige arbejder, offentlige finanser, offentlige indkob, offentlige myndigheder, offentlige udgifter, offentligheden, offentligt domane, offentligt havomrade, offentligt transportmiddel, offentligt vandvejsomrade, offentligt vark, officiel horing, officielt sprog, oftalmologi, og, ohm, oje, okofysiologi, okologi, okologibevagelse, okologimuseum, okologisk balance, okologisk bareevne, okologisk bogforing, okologisk fallesskab, okologisk folsomt omrade, okologisk hyppighed/frekvens, okologisk katastrofe, okologisk krigsforelse, okologisk niche, okologisk opgorelse, okologisk padiatri, okologisk parameter, okologisk udvikling, okologisk ulighed, okonomi, okonomisk analyse, okonomisk forvaltning, okonomisk incitament, okonomisk instrument, okonomisk konjunktur, okonomisk levedygtighed, okonomisk miljovurdering, okonomisk og okologisk effektivitet, okonomisk omrade, okonomisk plan, okonomisk planlagning, okonomisk politik, okonomisk prognose, okonomisk sammenslutning, okonomisk stotte, okonomisk struktur, okonomisk system, okonomisk teori, okonomisk udvikling, okonomisk vakst, okonomiske data, okonomiske rettigheder, okosystem, okosystem af international betydning, okotoksicitet, okotoksikologi, okotoksikologisk vurdering, okotype, oktav, oktober, ol, olfaktorisk forurening, oliebaseret energi, olieboring, olieefterforskning, olieforbrug, olieforurening, olieforurening til havs, oliefremstilling, olieindustri, olieraffinaderi, olierester, olierorledning, oliesparre, olietankskib, olieudslip, olieudvinding, oligarki, oligopol, omega, omkostninger, omkostninger som folge af forurening, omkostninger ved elektricitetsproduktion, omkostninger ved miljobeskyttelse, omkostningsminimerende planlagning, omkostningsreduktion, omrade med fortegningsret, omrade med forureningsrisiko, omrade til blandet anvendelse, omstyring af indvirkning, omvendt osmose, onkologi, online tjeneste, ontogenese ; ontogenese, ontologi, oparbejdning, opbevaring af fodevarer, opdamningsreservoir, opera, operette, opfostring, opgave, opgorelse over skovskader, opgravet mudder, ophedning, opinionsundersogelse, opium, oplevelse, oploselighed, oplosning, oplosningsmiddel, oplost ilt, oplost organisk kulstof, oplysningspligt, opmarksom, opna, oprensningsfartoj til oliespild, opsamling (af vand), opskrift, opsporing, opstigning, optik, oralsex, ord, ordbog, ordforrad, ordklasse, ordning, ore, orentviste, organ, organisation, organisationers juridiske form, organisk affald, organisk forurenende stof, organisk forurening, organisk fosforforbindelse, organisk halogenforbindelse, organisk kemi, organisk klorforbindelse, organisk kulstof, organisk kvalstofforbindelse, organisk metalforbindelse, organisk nitrogen, organisk oplosningsmiddel, organisk oxygenforbindelse, organisk stof, organisk svovlforbindelse, organiske stoffer, organisme, som ikke er malorganisme, organismer, organoleptisk egenskab, orkan, orken, orkendannelse, orkengrashoppe, orkenklima, orkester, orkide, ornitologi, orografi, osmium, osmose, ost, osters, ostersbrug, ovarium

P

pa det oprindelige/rette sted ; pa det oprindelige ; rette sted, pacifist, padagogik, pakis, palaoklimatologi, palaokologi, palaontologi, palindrom, palladium, palmetra, pandemi, pantordning for emballage, papegoje, papir, papiraffald, papirindustrien, parabel, parameter, parasit, parasitologi, pare, parkeringsplads, parlament, parlamentsdebat, partikel, partikelseparator, partnerskab mellem den offentlige og den private sektor, paske, passagertransport, passende fodevareforsyning, passende teknologi, pastalignende affald, patent, patogen, patogen organisme, patologi, patologisk virkning, patrimonial forvaltning, pattedyr, pave, pedosfare, pelargonie ; geranium, pelsdyr, pelsvark, pendlertrafik, pengemarked, pentachlorfenol, perifert parkomrade, periodiske system, periphyton, perkolat, perkolat fra lossepladser, permeabilitet, peroxyacetylnitrat (PAN), persistens, persistent organisk forurenende stof, person, personligt ansvar, pesticid, pesticiders persistens, pesticidrest, petrokemikalie, petrokemisk industri, petroleum, phishing, pige, pighude, pil, pilespids, pilotanlag, pilotprojekt, pingvin, pinie, pixel, pizza, placering af industrier, plan, plan for landdistrikterne, plan for stojbelastning, plan kilde, planet, plankton, planlagning, planlagningslovgivning, plante til industriel brug, planteader, planteart, plantearv, planteavl, plantebeskyttelse, plantebeskyttelsesmiddel, plantebestand, plantebiologi, plantedele, plantefysiologi, plantehandel, planteokologi, planteproduktion, planter, planteressourcer, plantesamfund, planteskole, plantesociologi, plantesygdom, planteudvalgelse, plantning, plasmateknologi, plastic, plasticaffald, platin, pleje, plutonium ; plutonium ; plutonium, polaromrade, politi, politik, politilovgivning, politisk doktrin, politisk geografi, politisk ideologi, politisk instrument, politisk integration, politisk magt, politisk okologi, politisk organisation, politisk parti, politisk planlagning, politisk radgivning, politistyrke, pollen, polonium, polsk, polybromeret bifenyl, polychlordibenzofuran, polychloreret biphenyl, polychlorodibenzo-p-dioxin, polychlortriphenyl, polycyklisk aromatisk carbonhydrid, polycyklisk carbonhydrid, polyethylenterephthalat, polygon, polymer, polymerisering, polypdyr, polyvinylchlorid, pool, populationsdynamik, porcelan, portugisisk, posidonia, postbud, posthus, potaske, prafabrikeret bygning, pragmatik, pramie, praseodym, prasident, presning, presse, pressionsgruppe, primar rensning, primar sektor, primater, primtal, princippet om, at forureneren betaler, princippet om, at samfundet betaler, prioritering pa miljoomradet, pris, prispolitik, prispolitik for ressourcer, privat domane, privat have, privat husstand, privat sektor, privat skov, privat transport, privatbil, privatisering, privatret, privatskovomrade, problem, procesanalyse, procesteknik, procesvand, produktansvar, produkter, produkters levetid, produktidentifikation, produktinformation, produktionspolitik, produktionsudvikling, produktivitet, produktreklame, produktsammenligning, produktstandard, produktvurdering, prognose, prognosedata, program, program for boligbyggeri

R

rabat, rabbiner, rad, radar, radgivende organ, radio, radioaktiv dekontaminering, radioaktiv emission, radioaktiv kontaminering, radioaktiv regn, radioaktivitet, radioaktivt affald, radioaktivt depot, radioaktivt forurenende stof, radioaktivt nedfald, radioaktivt sporstof, radioaktivt stof, radioelement, radiologi, radionuklid, radioudsendelse, radium, radnetank, radon, raffinaderi, raffinering, raffinering af kul, ramadan, rammelovgivning, rammeprogram for landbruget, raolie, rapport om miljosituationen, raps, raster, raster til vektor, rastof, rastofforbrug, rastofsikring, ravand, reaktionskinetik, reaktor, reaktorsikkerhed, red tide, redebygning, redebygningsomrade, redningskorps, redningssystem, redskab til okonomisk styring, reduktion, reduktion af ozonlaget, referencedata, referenceinformationssystem, reflektometri, regenerering, regering, regeringsansvar, regeringsbygning, regeringsform, regeringslov, regeringspolitik, region, regional forordning, regional konvention, regional lov, regional myndighed, regional naturpark, regional statistik, regional struktur, regionplan, register over emissioner, registreret anlagsomrade, registrering, registrering af stoffer, registreringspligt, registreringsprocedure, regler, regn, regnbue, regnorme, regnskab, regnskabssystem, regnskov, regnvand, regulering af landbrugsproduktionen, rehabilitering, rehabilitering af mineomrade, rejse, rejse uden for perioder med spidsbelastning, reklame, rekombinant DNA-teknologi, rekreation, rekreativt omrade, relationsdatabase, relief, religion, ren teknologi, renassance, renaturering, renholdningsselskab, renlighed, rensdyr, rensemiddel, rensning, rensning af drikkevand, rensningsanlag, rensningsevne, rensningsvark, reparationsvirksomhed, reprasentation, reproduktion, reproduktiv manipulation, reptiler ; reptiler ; reptiler, reservat, reservoir, resorption, ressourcer ; ressource, ressourcereserve, restaffald, restaurering af en bygning, ret til at indgive andragender, retablering af floraen, retablering af vilde dyr og planter, retfardighed, retlig fremgangsmade, retligt ansvar, retsakt, retsforskrift, retsgren, retsgrundlag, retshandhavelse, retshjalp, retskrivning, retsmiddel, retsplejelov, retspraksis, retsregel, retssystem, retssystemets opbygning, retstvist, rev, revision, rhenium, rhodium, rimelighed, ris, risiko for forurening, risiko for miljo og sundhed, rod, rod glente, rog, roggas, rombe, rontgenium, ror, rorledning, roterovn, rovdyr, rovfugle, rubidium, rubin, rullestoj, rumansk, rumfart, rummet, russisk, rustbeskyttelsesmiddel, rustningsomstilling, ruthenium, rutherfordium, rydning, rydning af krat, rygning

S

sabe, safir, sahara, salamandre, salge, salgsafgrode, salte, saltsyre, saltvand, saltvandsfiskeri, samarbejde, samarbejdspolitik, samarbejdsprincip, samarium, samfund(et), samfundsgruppe, samfundsvidenskab, samle, sammenlignende lovgivning, sammenlignende undersogelse, sammenligning, sammenligning mellem laboratorier, sammensat forurening, sammenslutning, samtykke, sand, sanering, sanering efter en katastrofe, sangfugl, sanitetsartikel, sarskilt rensning af spildevand, sasad, satellit, savsmuld, scandium, schimpansen, seaborgium, sedimentering, sedimentologi, seismisk aktivitet, seismisk bolge, sejlads ad indre vandveje, sekstant, selen, selskabspolice, selskabsstruktur, selvmord, selvsikker, semantik, semimetal, semiotik, seng, separator, september, server, servicesektor, serviet, servitut, sexologi, sfinks, sige, sikkerhed, sikkerhedsforanstaltning, sikkerhedsforanstaltning mod hojvande, silicium, silke, silt, simulering, sindhi, sjaldne arter, skaberevne ; kreativitet, skade, skadedyr, skadedyrsangreb, skadedyrsbekampelse, skader forvoldt ved militare manovrer, skadesbegransning, skadeserstatning, skadesforsikring, skadevurdering, skak, skaldyr, skanderi, skarp, skat, skatteincitament, skattelovgivning, ske, skib, skibsbygning, skildpadder, skilojpe, skisport, sko, skole, skorsten, skorstenshojde, skov, skovbeskyttelse, skovbrand, skovbrug, skovbrugets indvirkning pa miljoet, skovbrugsindustri, skovbrugslov, skovbrugslovgivning, skovbrugsokonomi, skovbrugspolitik, skovbrugsprodukt, skovforvaltning, skovning, skovokologi, skovokosystem, skovrejsning pa lokalt plan, skovreservat, skovressourcer, skovskadedyr, skovskader, skrabning, skraldebotte, skraldevogn, skraning, skrive, skrivebordsstudie, skrottet koretoj, skrue, skruetrakker, skudar, skummiddel, sky, slagge, slagte, slagtedyr, slagtekvag, slagter, slagteri, slagtested, slagtsforskning, slam, slamkompost, slanger, slemning, slette, slot ; borg ; herregard, slovensk, slutopbevaring, smeltning, smil, smog, smogalarm, smoremiddel, snabeldyr (elefanternes gruppe) ; snabeldyr, sne, snedig, snegle, sneskred, snigmorder, snoge, so, sobassin, social adfard, social sikring, socialforsorg, socialmedicin, socialpsykologi, socialt boligbyggeri, socialundersogelse, sociolingvistik ; sprogsociologi, sociologi, sociookonomisk aspekt af boligbebyggelse, sod, sodestof, soforurening, sogsmalsadgang, sokort, solcelle, solenergiteknologi, solfanger, solidarisk skyldner, solindstraling, solkraft, solkraftvark, solsort, solv, sommer, sommerfugle, sorption, sort, sotransport, sove, sovn, sovnbesvar, spadbarn, spanding, spansk, spasmodisk krup, speditor, spil, spildevand, spildevandsrensning, spildevandsrensning pa stedet

T

ta, tab, tag ; tag ; tag ; tag ; tag, tagalog, tage, tage sig af, tager, tagror, tak, taksonomi, tale, tandlage, tankskib, tankstation, tankvogn, tannin, tantal, tatarisk, tathed, te, technetium, tegnsprog, teknik til kunstig foryngelse, teknologi, teknologioverforsel, tekstilindustri, tekstilplante, telefon, telekommunikation, telemetri, tellur, telugu, temperatur, teokrati, teologi, teratogen, terbium, terminologi, termisk del, termisk kraftvark, termitter, termodynamik, terrakotta, terrangaende koretoj, terrestrisk pattedyr, territorium, terrorisme, tese, testosteron, thailandsk, thallium, thorium, thulium, ti, tid, tidevandskraftvark, tidevandszone, tidligere forurenet lokalitet, tidligere industriarealer, tidligere miljoforhold, tidligt varslingssystem, tidsskrift, tidszone, tiger, til beskyttelse af dyr, til botanisk beskyttelse, tilbagekastning, tilbagevarende risici, tilbagevarende vandmangde, tilbehor, tildeling, tildelingsplan, tilfaldig forurening, tilflugt, tilfojelse, tilgangelig, tilkorselsvej, tilladelse, tillagsord, tilpasningsperiode, tilplantning, tilsatningsstof, tilskud, tilskyndelse til miljovenlighed, tilstromning, tilsynsmyndighed, tiltrakke, tiltrakkende, time, tin, tingbog, titan ; titanium, titandioxid, tjenestepligt, tjetjensk, to, tobak, toffel, tog, toksikologi, toksin, told, toldforskrift, toldtarif, tolk, tolkningsmetode, tom, tomat, tommelfinger ; tommeltot, tommerskov, topografi, topologi ; Topologie, tor deposition, tor grasplane, torden, tordenskylle, torke, tornado, torpedo, torring, torst, torv, tovinget insekt, tra, tracheofyt, traditionsrig, trafik, trafikstoj, traforarbejdende industri, trajektorie, trak, trakdyr, trakfugle, trakharmonika, traktat, trakul, transpiration, transport, transport ad indre vandveje, transport af farligt gods, transport af svart gods, transport pa land, transport(ering), transportens bestemmelsessted, transportens indvirkning pa miljoet, transportmetode, traprodukt, tratidsbestemmelse, trauma, trinmetode, tritium, trolleybus, trommesat, trompet, troper, tropeskov, tropisk plante, tropisk regnskov, truede dyrearter, truede plantearter, tryk, trykkeriarbejde, trykudstyr, tudser, tumor, tundra, tungmetaller, tungsten, tunnel, turbine, turisme, turisme i landdistrikterne, turismens indvirkning pa miljoet, tusinde, tvarfaglig forskning, tvilling, tyfon, typer af okosystemer, tysk, tysk (Ostrig), tysk (Schweiz)

U

u-bad, uafhangighed, ubenyttet/nedlagt militaromrade, udblodning, udbud, udbud og eftersporgsel, udbytte, uddannelse, uddannelsesbane, uddannelsescenter, uddannelsesinstitution, uddannelsesniveau, uddannelsesorgan, uddannelsesplanlagning, uddannelsespolitik, uddannelsessystem, uddode arter, uddoen, udenrigshandel, udenrigspolitik, udflugtssejltur, udgifter, udgravet hul, udgravning, udgravningsbunke, udgravningsside, udkast til lovgivning, udledning, udledningsordning, udlejning af fast ejendom, udligningsafgift, udnyttelse af grundvand, udnyttelse af havet, udnyttelse af kerneenergi, udnyttelse af lokale ressourcer, udnyttelse af ressourcer, udpege, udsatning af organismer, udsendelse af forureninger, udslip i vand, udstodningsanordning, udstodningsgas, udstodningsgas fra motorkoretojer, udstralingskontrol, udstyr, udstyr til forureningsbekampelse, udstyr til landbrug, udtagning af naringsstoffer, udtale, udtalelse, udtorring, udtrykkelig, udvaskning, udveksling af data, udveksling af elektroniske data, udvidelsespolitik, udvidelsesprogram, udviklede lande, udvikling af kystomraderne, udvikling af software, udviklingsbistand, udviklingsforanstaltning, udviklingslande, udviklingslinje, udviklingsmodel, udviklingsmonster, udviklingsomrade, udviklingsplan, udviklingssamarbejde, udvinding af grundvand, udvinding af torv, udvindingsindustrien, udvindingsomrade, uformel forhandling, ufrivilligt/ukontrolleret udslip af organismer, uheld, uklarhed, ukrainsk, ukrudt, uld, ultraviolet straling, ulv, underernaring, undergrundstog, underjordisk bane, undersogelse af fordele for offentligheden, undersogelse af indvirkningen pa miljoet, undersogelse af konkurrenceforhold, undersogelse for kraftfremkaldende egenskaber/virkning, undertrykkelse, underudviklede lande, undervisning, undervurdering af landbruget, undtagelsesbestemmelser, ungarsk, unger, universitet ; universitet, ununbium, ununhexium, ununoctium, ununpentium, ununquadium, ununseptium, ununtrium, uoploseligt stof, uorganisk forurenende stof, uorganisk kemi, uorganisk stof, uran, urbanisering, urin, utathed, užitečný ; nyttig

V

vaben, vabendepot, vabenstilstand, vabnede styrker, vaegt, vagt, valg, valle, vallonsk, valuta, valutaforhold, valutaokonomi, valutapolitik, valutavurdering, vampyr, vanadium, vand, vand tilhorende staten, vand, som ikke tilhorer staten, vandafledning, vandalisme, vandbalance, vandbehandling, vandbrond, vanddyr, vandfald, vandforsyning, vandfugl, vandingsanlag, vandkraft, vandkraftvark, vandlob, vandlopper, vandmiljo, vandmolle, vandorganisme, vandplante, vandpolo, vandpumpe, vandrende arbejdstagere, vandrende fiskeart, vandreservoir, vandressourcer, vandresti, vands kredslob, vandskel, vandspejlets niveau, vandstrom, vandudgifter, vanskeligt, vanskeligt handterbart affald, vanskeligt handterligt affald, vardsatte, vare fremstillet ved forarbejdning af landbrugsprodukter, vare til husholdningsbrug, varer, varer og tjenesteydelser, varmblodet dyr, varme, varmegiver, varmekraftvark, varmelagring, varmemangde, varmepumpe, varmt vand, vaske, vaskning, vav, vedligeholdelse, vedvarende energikilde, vegetabilsk olie, vegetabilsk produktion, vegetabilsk tekstilfiber, vej, vejnet, vejr, vejsalt, vekseldrift, vekselvirkning mellem pesticider, vektor, velbekommen, velstand, vende vak, ventilation, verden, verdens kulturarv, verdenskrig, veteran, vetnamesisk, vi, videnskab, videnskabelig forskning, videnskabelig tvist, videnskabeligt samarbejde, videregaennde uddannelse, vig, vild plante, vilde dyr, vilde dyr og planter, vildt, vildt dyr, vin, vinasse, vind, vindkraft, vindmolle, vinter, vira, virkning pa mennesket, virkning pa sundheden, virkninger, virkningers arsag, virksomheder, virksomheders miljobesparelser, virologi, viskositet, vismuth, vitaminer, voksen, voksenundervisning, volapük ; volapyk, voldrev, voliere, volleyball, vrist, vulkan, vulkanisering, vulkanisme, vulkanudbrud, vurdering, vurdering af forurenende stoffer, vurdering af indvirkning, vurdering af indvirkning pa miljo og sundhed, vurdering af naturarv, vurdering af ressourcer, vurdering af teknologi, vurderingskriterium

W

walisisk, weblog, wiki

X

xenon, xylofon

Y

yakokse, yderligere emballage, ydre omrade, ynglefugle, ytringsfrihed, ytterbium, yttrium

Z

zebra, zink, zirconium, zoneinddeling, zoologi, zoologisk have, zoonose

Ö

örredto main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!