A

A(H5N1) ; H5N1, Abchazien, Abidjan, abiotisk faktor, abiotisk miljö ; abiotisk omgivning, abolitionist, Abraham Lincoln, absolut, absorption ; upptagning, absorption av miljöföroreningar, Abuja, acceleration, acceptabel risknivå, acceptabelt dagligt intag ; ADI-värde, aciditet, ackumulator, ackumulering av miljöföroreningar, actinid, actinium, addera ; summera, addition, addition ; tillökning, Adelaide, adjektiv, administration ; administration, förvaltning ; förvaltning, administrativ behörighet, administrativ gräns, administrativ handling ; administrativt dokument, administrativ instruktion, administrativ organisation, administrativ påföljd, administrativt förfarande, administrativt godkännande, administrativt yrke, adoption, Adriatiska havet, adsorption, aerob process, aerobiologi, aerobisk process, aerodynamiskt brus, aerosol, affär ; butik, affärspolitk, affärstransaktion ; handelstransaktion, affärsverksamhet, Afghanistan, aforism, Afrika, afrikaans, aggressiv, agorafobi, agrart system, agroindustri, agrokemisk, agronomi; jordbrukslära ; agronomi ; jordbrukslära, agronomiskt värde, aids, akt, akt ; gärning ; gärning ; dåd, aktionsgrupp, aktiv befolkning, aktivist, aktivt deltagande, aktivt kol, aktivt slam, akustik, akustisk kvalitet, akustisk nivå, akustiska egenskaper, akustiskt välbehag, akvamarin, akvarium, akvatiskt ekosystem, akvedukt; vattenledning ; akvedukt ; vattenledning, akvifer, alarm; larm ; alarm ; larm, Albanien, albinism, alfabet, alfastrålning, algblomning, algebra, alger ; alg, Algeriet, algicid, alibi, alicykliskt kolväte, alifat ; alifatiskt kolväte, alifatisk förening, alkalimetaller ; grundämnen i grupp 1, alkalinitet, alkaliskt batteri, alkan, alkemi, alkemist, alkohol, alkoholbränsle, alkoholism, alkylföreningar, allergen, allergi, allmän förvaltningsordning, allmän kemi, allmän opinion ; folkopinion, allmän tillgång till mark, allmän utbildning, allmänna kommunikationer ; kollektivtrafik, allmännytta, allotropi, alltid ; när som helst, alluvial slätt, almanacka, Alperna, alternativ teknik, alternativt material, aluminium, aluminiumförpackning, aluminiumhalt, alveol ; alveol; lungblåsa; tandhåla; cell; bicell ; cell ; lungblåsa ; tandhåla ; bicell, amalgam, ambassadör, ambitiös, ambulans, americium, amerikansk fotboll, Amerikanska Samoa, Ames test, ametist, amfetamin, amfibier ; amfibie, amfiteater, amin, aminosyra, ammoniak, ammonisering, ammonium, amplitud, Amsterdam, anaerobisk behandling, anagram, anakonda, analfabet, analog, analogi, analys, analys av ekosystem, analysprogram, analytisk kemi, analytisk metod; analysmetod ; analytisk metod ; analysmetod, analytisk utrustning, anarki, anarkism, anatomi, and ; anka, andfåglar ; egentliga andfåglar, andning ; respiration, andningsluft, andningssjukdom, andningssystem, Andorra, angiospermer ; blomväxter, Angola, angrepp på föda, angrepp på gröda, angreppssätt, angripare, Anguilla, animalieproduktion, animalisk produkt, animaliska födoämnen, animaliska resurser, animaliskt avfall, anjon, ankare, anklagad, ankomst, anlays av naturliga faror, anläggning som innebär stor fara, anläggning som kräver godkännande, anläggningsoptimering, anläggningsutrustning, anpassa, anpassningsperiod, anrikat uran, anrikning, ansikte, ansträngning, anställning ; sysselsättning, ansvar, ansvarighet för miljöföroreningar, antagonism, Antarktis, Antarktiska oceanen ; Södra oceanen, antenn, antibiotika ; antibiotikum, Antigua och Barbuda, antikropp, antilop, antimon

B

babian, bacon, badminton, badmästare, badvatten, bagare, bageri, Bahamas, Bahrain, bakgrundsljud, bakgrundsnivå, bakgrundsstrålning, bakpulver, bakterie; mikrob ; bakterie ; mikrob, bakteriedödande medel, bakterier ; bakterium, bakterierening, bakteriologi, bakteriologisk förorening, bakåt, balans, balans mellan näringsämnen, Balearerna, ballad, balsal, bana; kurs ; bana ; kurs, banan, Bangladesh, bank, bankskydd; batteriskydd ; bankskydd ; batteriskydd, bankverksamhet, Barbados, barium, barn, barn ; barn ; spädbarn, barnafödsel ; förlossning, barndödlighet, barnläkare, barometer, baron, barriärrev, barrskog, barrträd, barrträd ; barrväxt, bas, baseboll, basket ; basketboll, baskiska, bastardisering av fauna, bastardisering av flora, batteri, bearbetad jordbruksprodukt, bearbetade livsmedel, bearbetning, bearbetningsteknik, bearbetningsteknik för digitala bilder, bedömning av miljöföroreningar, bedömning av naturarv, bedömning av risker för miljön, bedömning av skada, befolkning, befolkningens sammansättning, befolkningsstruktur, befolkningstäthet; folktäthet, befolkningsutveckling ; befolkningsutveckling; demografisk utveckling ; demografisk utveckling, befruktning, begrava ; gravskick, begäran, behandling av avloppsvatten på stället, behandling av avloppsvatten, behandling av dricksvatten, behov, behov ; efterfrågan, krav, behov ; efterfrågan ; krav, behållare ; container, bekvämlightesflagg, bekämpande av oljeföroreningar, bekämpning av skadedjur, bekämpning av torka, belastbarhet, belastning genom tungmetaller, Belgien, Belgrad, Belize, Belmopan, belysning, beläggning, ben, bengali, Benin, bensen, bensin, bensin-alkoholmotorbränsle; gasohol ; gasohol, bensinmotor, bensinstation, bensopyren, bentisk region; bentisk zon, bentos; bottenfauna ; bentos ; bottenfauna, beredskapsplan; åtgärdsplan, berg, berg ; höjd ; kulle, berg ; sten ; sten; berg, bergskedja, bergsklimat, bergsort, bergsskog, bergstrakt, berkelium, Berlin, Bermuda, Bern, beryllium, beräkning, beräkningsmetod, besiktning; inspektion; kontroll ; inspektion ; besiktning ; kontroll, besittande, beskärning; glesning, beslut, beslutsfrämjande, beslutsfrämjande system, beslutsprocess, bestigning, bestrålning, bestrålning av livsmedel, bestämmelsemetod, beständig organisk förorening, beständighet, bestånd, beståndsdel i landskap, betalningspolitik, betande; betning; bete; betesmark ; betesmark ; betande ; betning ; bete, betastrålning, beteende hos djur, beteende; uppförande ; beteende ; uppförande, beteendeforskning, beteendemönster, betesmark, Betlehem, betong, betongindustri, bevakat jaktområde, bevarande av bevis, bevattning, bevattningsjordbruk; konstbevattnad odling, bevattningssystem, bevisbarhet, beväxning, Bhutan, bi ; bin, bibliografi, bibliografisk information, bibliografiskt informationssystem, bibliotek, bibliotekarie, bibliotekstjänst, bidrag; subvention ; bidrag ; subvention, bieffekt; biverkan; sidoeffekt ; biverkning ; biverkan, bifångst, bil, bilateral, bilateral konvention, bilavgaser, bildfiltrering, bildförbättring, bildklassifiering, bildning av miljöföroreningar, bildregistrering, bildäck, bilindustri, bilindustrin, bilparkering ; parkeringsplats, bindemedel, bioackumulation, bioackumulativ förorening, biobränsle, biocenos, biocid, biodlare, biodling, bioetik, biofysik, biogas, biogeografi, biogeografiskt område, biogeokemiskt kretslopp, biokemi, biokemisk metod, biokemisk syreförbrukning, biokemiska processer, biokemiska ämnen, bioklimatologi, biokoncentrationsfaktor, biologi, biologisk analys, biologisk avloppsvattenrening, biologisk balans i vatten, biologisk bekämpning (av skadedjur), biologisk bädd, biologisk egenskap, biologisk förorening, biologisk indikator

C

californium, camping, camping ; campingplats, cancer ; kräfta, cancerframkallande, cancerogen ; cancerframkallande ämne, cancerrisk, Caymanöarna, cd-rom, cd-romsöktjänst, cefalopoder; huvudfotingar ; cefalopoder ; huvudfotingar, cell, celldelning, cellulosa, cellulosaindustri, cement, cementindustri, cementtillverkning, central regering, Centralafrika, Centralafrikanska republiken, Centralamerika ; Mellanamerika, Centralasien, centralisering, centralt parkområde, centrifugering, centrum för fjärranalys, centrum för kärnforskning, cerium, cesium, champagne, chanh ; citron, chanukka, Chelicerata (palpkäkar), Chihuahua, Chile, Chiroptera-taxa (fladdermöss), choklad, Chordata (ryggsträngsdjur, kordater) ; ryggsträngsdjur, Chrysophyta (guldalger), cigarett, cigarr, cirkulation (vår- och höst-) (limnologi) ; cirkulation, civil flygtrafik, civil säkerhet, civilrätt, civilskydd, civilstånd; det äktenskapliga ståndet, Colombia, Comorerna, Cooköarna, Costa Rica, curium, cyanat, cyanid, cykel, cykelbana, cyklon; virvelvind ; cyklon ; virvelvind, Cypern, cytologi ; cellära, cytotoxisk verkan

D

dagbok, dagbrytning, Dagestan, daggmask, dagstidning, Dakar, dal, damm, damm ; damm; fördämning ; fördämning, damm ; pöl; göl; damm; pool; bassäng ; pöl ; göl ; pool ; bassäng ; lammikko ; amme, damm ; stoft, dammdränering; dammtömning, dammhaltsprovare, -mätare, dammsugare, Danmark, dans, danska, darmstadtium, data om miljösituationen, dataanalys, databas, databehandling, databehandlingssystem, databärare, datacentral, datainsamling;datafångst, datanät, dataskydd, dataöverföring, datering, dator, DDT, debatt om kärnenergi, debitera, december, decentralisering, decibel, deflation, degasifiering av avfallsupplag, degliknande avfall, degradation; vittring ; vittring ; degradation, dehydratiserat slam, deklaration, deklaration om allmän nytta, dekontaminering; sanering ; sanering ; dekontaminering, dekret; förordning ; förordning ; dekret, delegerad ledning; delegerad styrning, delfin, delgivning, delstatslag, delstatsmyndighet, delta, deltagande, demografi, demografisk förändring ; demografisk utveckling, demografisk förändring; befolkningstillväxt, demokrati, dendrokronologi, dendrometri, denguefeber ; dengue, denitrifiering/denitrifikation av förbränningsgas, denitrifiering;denitrifikation, deponering; uppläggning ; deponering ; uppläggning, deponigas, dermatologi, desinfektion, desinfektionsmedel, desorption, destillering; destillation, destinationstransport, destruktion av slaktdjurskroppar, det att säden lägger sig; husrum; logi ; det att säden lägger sig ; husrum ; logi, detektering, detektor, detergent ; tvättmedel, deuterium, dialys, diarré, didaktik, dieselbränsle ; diesel, dieselmotor, differentiering, diffus föroreningskälla, diffusa utsläpp; diffus förorening, diffusion, digestion, digital geologisk modell, digitalisering, digitalt bildbehandlinssystem, dike, dimma ; dis, dioxin, dipersion, direktansluten tjänst; direkttjänst, direktinduktor, direktiv, direktiv om miljökonsekvensbeskrivning, diskriminering, diskussionsgrupp, disponibel, distribution; utdelning ; distribution, division, Djibouti, djuphavsbrytning, djuphavsdeponi, djuphavsfiske ; storsjöfiske, djur, djurarter, djurarv, djurbestånd, djurbiologi, djurekologi, djurens livsmiljö, djurens reproduktion, djurexkrement, djurfisiologi, djurfoder, djurförsök, djurhandel, djurhållning, djurkorridor, djurmatning, djurrättigheter, djursjukdomar, djurskada, djurskydd, djuruppfödning, djurvandring, djärv, DNA ; deoxiribonukleinsyra, doktrin, dokuemtationsstudie ; litteraturstudie, dokument; handling ; dokument ; handling, dokumentation, dokumentationscentrum, dokumentationsdatabas, dokumentationssystem, dokumenttyp, dokumentutlåning, dokumentärfilm, dom, domarbeslut, domesticerat djur, Dominica, Dominikanska republiken, domrätt ; domvärjo ; jurisdiktion, domstol, donation, dos, dosering, dotterson ; sonson, Downs syndrom, dra samman, dragspel, dricka, dricka ; dryck, dricksvatten, dricksvattenförråd; dricksvattentillförsel; distribution av dricksvatten ; dricksvattenförråd ; dricksvattentillförsel ; distribution av dricksvatten, driftdata, drivmedel; bränsle, drivnätsfiske, dromedar, dryckindustrin, dränering; vattenavledning, dräneringssystem, dräneringsvatten, drömma, dubbel avfallshantering, dubbelekonomi, dubbelstjärna, Dublin, dubnium, dumpning, dumpning i havet, duva, dyn, dyslexi, dysprosium, däggdjur, dödlighet, dödsstraff, dörr, döv

E

e-post, Echinodermata (tagghudingar), Ecuador, edafologi, effekt, effektivitetskriterium, effektivitetsnivå, effektkällor, effektreducering, effektupphävande, efterbehandling, efterförbränning, EG-direktiv, EG-direktiv om bekämpningsmedel, EG-direktiv om deponering av avfall, EG-direktiv om vattenskydd, EG-domstol, EG-fördrag, EG-förordning ; EU-förordning, EG-förordning om existerande kemikalier, EG-förordning om miljöstyrning, EG-miljömärke, EG-politik, EG-rätten; gemenskapsrätt; gemenskapslagstiftning, EG:s ministerråd, Egeiska havet, egenskap, Egypten, einsteinium, ej ; icke ; inte, ejakulation, ek, ekofisiologi, ekohus, ekologi, ekologisk balans, ekologisk belastningsförmåga, ekologisk bokföring, ekologisk divergens, ekologisk faktor, ekologisk inventering, ekologisk katastrof ; miljökatastrof, ekologisk nisch, ekologisk parameter, ekologisk rörelse, ekologisk utveckling, ekologisk ymnighet, ekologiskt jordbruk; biodynamisk odling, ekologiskt känsligt område; miljökänsligt område, ekologiskt samhälle, ekonomi, ekonomi ; finanser, ekonomibyggnad, ekonomisk analys, ekonomisk dominans, ekonomisk ersättning ; ekonomisk kompensation, ekonomisk förvaltning, ekonomisk geografi, ekonomisk konkurrens, ekonomisk lönsamhet, ekonomisk miljövärdering, ekonomisk och ekologisk effektivitet, ekonomisk plan, ekonomisk planering, ekonomisk politik, ekonomisk prognos, ekonomisk sektor, ekonomisk stimulans, ekonomisk struktur, ekonomisk tendens, ekonomisk teori, ekonomisk tillväxt, ekonomisk utveckling, ekonomisk verksamhet, ekonomiska data, ekonomiska förvaltningredskap, ekonomiska rättigheter, ekonomiskt bistånd, ekonomiskt läge, ekonomiskt område, ekonomiskt redskap, ekonomiskt stöd, ekonomiskt system, ekopediatri (?), ekosystem, ekoturism; miljöanpassad turism ; ekoturism, ekvation, Ekvatorialguinea, ekvatorialt klimat, ekvivalent dos, El Salvador, elasticitet, eldning; tändning; bränsle ; bränning, eldningsbränsle, eldningsolja, elefanter, elektricitet; el; ström ; elektricitet, elektricitetsverk; elverk, elektriska hushållsapparatsindustrin, elektriskt batteri, elektriskt fordon, elektrokinetik, elektrolys, elektron, elektronik, elektronisk anslagstavla, elektroniska avfallsprodukter, elektroniskt datanät, elektroniskt material, elektrosmog, elektroteknik, elektroteknisk industri, elektroteknisk utrustning, elfenben, Elfenbenskusten, elförbrukning, elförsörjning, elhushållning, elindustrin, elkraft ; elektrisk effekt, elkraftverk, eller, elproduktion, emancipation, embryo, embryogenes, emission av miljöföroreningar, emission; utsläpp ; emission ; utsläpp, emissionsdata, emissionsfaktor, emissionskälla, emissionsläge, emissionsprognos, emulgering, emulsion, en stund, encyklopedi, endemiska arter; inhemska arter, endokrinologi, endokrint system, energi, energi från biomassa; grön energi, energibalans, energibehov, energidistributionssystem, energieffektivitet, energiekonomi, energiförbrukning, energiförlust, energiförsörjning, energihushållning, energiindustri, energikälla, energikällmaterial, energilagar, energilagring, energimarknad, energins miljöpåverkningar, energiomvandling, energipolitik, energiprocess, energiproduktion, energislag, energisparande, energiteknik, energitillgångar, engelsk trädgård, engelska, England, engångsbehållare, enkel ; lätt, enregiresurser som inte kan förnyas, enskild avloppsvattenrening, enskilda ekonomiska företags mål, enterovirus, entreprenör, envälde, enzym, epicentrum, epidemi, epidemiologi, epigram, epilepsi, erbium, ergonomi, Eritrea, erosion, erosionsövervakning, ersättning; tillgång till tvistlösning; tillgång till domstolsprövning, ersättningskostnad, ersättningsämne för fosfat, ersättningsåtgärd, esperanto, estetik, Estland, estniska ; estniska, etanol, eter, etik, etikettering

F

fackförening, fader ; far ; pappa, fagott, faktorsmarknad, Falklandsöarna, fallskärm, familj, familjeplanering, familjerätt, fanerogamer ; fröväxt ; fanerogam, fara, fara för grundvatten, fara för hälsan, fara för kärnolycka, fara för miljö och hälsa, fara för miljön, fara för sjöfart, farfar ; morfar, farlig facilitet, farligt gods, farligt område, farm ; gård ; lantbruk, farmaceutisk industri, farmaceutiskt avfall, farmakokinetik, farmakologi, faroanalys, fartyg ; skepp, fartyg för återhämtning av spillolja, farvatten ; vatten ; vattenmassor, fasan, fascism, fastighetsregister; fastighetsbok, fastighetsskatt; grundskatt, fattigdom, fauna; djurvärld ; fauna ; djurvärld, februari, federal lag, fekala bakterier, fel; brist; förkastning (geol.) ; förkastning, fem, fenol, ferie ; lov ; semester, fermium, feromon, fiber, fiende, Fiji, Filippinerna, film, filologi, filosofi, filter, filterkaka, filtrering, finansiella bidrag, finansiering, finansieringsorgan; finansiellt instrument, finansmarknad; finansiell marknad, findamm;respirabelt damm ; findamm ; respirabelt damm, finger, Finland ; Republiken Finland, finmekanik, finne ; finne ; akne, finska, firmor ; företag ; firma, fisk, fiskbestånd, fiskbestånd; fiskeresurser, fiskdöd, fiske, fiskebank; fångstplats; fiskevatten ; fiskebank ; fångstplats ; fiskevatten, fiskebåt, fiskelag, fiskelicens; fiskekort, fiskepolitik, fiskereservat; fikskonserv ; fiskereservat, fiskeri, fiskeriekonomi, fiskerinäring, fiskeristruktur, fiskets miljöpåverkningar, fiskförgiftning, fiskodling, fisksjukdom, fjäderfä, fjäderfäavel, fjäril, fjärilar, fjärranalys, fjärrvärme, fjärrvärmeanläggning, flamländska, flamskyddsmedel, Flandern, flaskkapsyl, Flevoland, flexibel inställning till miljö-, flinta, flockning; flockulering; koagulation ; flockning ; flockulering, flod ; älv, flodbädd, flodmynning, flodmynningsförorening, flodresurser ; flodresurs, flodvatten, flora, flora ; flora (dokument), flotation, fluidik; flödesteknik ; flödesteknik ; fluidik, fluidiserad bädd, fluidisering, fluor, fluoridering, flushing; spolning ; flushing ; spolning, flyg på låg höjd, flygaska, flygfoto; flygbild ; flygfoto ; flygbild, flygfotografering, flyglag, flygplan, flygplansbuller, flygplats, flygpost, flygsäkerhet, flygtrafik, flygtrafiksrätt, flyktighet, flyktigt ämne, flykting, flytande avfall, flytande tillstånd, flytgödsel, flyttfågel, flädrar, flöde, flöde ; översvämning ; översvämning; flöde, flödesreglering, flöjt, fobi ; skräck ; skräck, foder, foderlag, fodermaterial, foderväxt, folkhälsa, folklig tradition, folklore, folkmord, folkomröstning, folkräkning, folkvandring, fond; kapital ; kapital ; fond, fontän, fordon, fordon för kollektivtransport, forell, forskning, forskning av verkan, forskning avseende ekosystem, forskningscentrum, forskningspolitik, forskningsprojekt, fortbildning, fortplantningsprocess; spridningsprocess, fosfat, fosfatbortförsel, fosfor, fosforgödselmedel, fossil, fossilt bränsle, fotboll, foto ; fotografi ; kort, fotogen; flygfotogen ; fotogen, fotografi, fotogrammetri, fotokemisk förorenig, fotokemisk oxidation, fotokemisk produkt, fotokemisk reaktion, fotokemisk smog, fotokemiskt medel, foton, fotonedbrytning, fotosyntes, framdrivningsteknik, francium, Frankrike, franska, Franska Guyana, Franska Polynesien, Franska sydterritorierna, fred, fredag, fredsbevarande, frekvensfilter, freon, fri rörlighet för kapital; fri kapitalrörelse, frihandel, frihet, frisiska

G

Gabon, Gaborone, gadolinium, gaffel ; uma, galiciska, galla, gallblåsa, gallium, galvanisering, Gambia, gammal anläggning, gammal avlagring; gammalt deponi, gammalt förorenat ställe, gammastrålning, garage, gas, gas i flytande tillstånd, gasblanding, gasdistribution, gasdriven anläggning, gasformig, gasformig luftförorening, gasföretag, gasförvätskning, gaskromatografi, gasledning, gasmotor, gasning ; rökning, gasnät, gasrening, gasreservoar, gastropod; snäckdjur, gasverk, gata ; landsväg ; väg, Gazaremsan, gejser, gemensam handelspolitik, gemensam jordbrukspolitik, gemensam regel, gemensam tariffpolitik, gemensamt genomförande, gemenskapernas budget, gemenskapernas rättssystem, gemenskapsbestämmelse, gemenskapsfinanser, gemenskapsrättsakt, gen, genealogi, genetik, genetisk förändring, genetisk information, genetisk variation, genetisk verkan, genetiska resurser ; genetisk resurs, genetiskt förändrad organism, genetiskt mångfald, genom, genomsipprande vatten, genotyp, genpool, genteknik, gentoxicitet, geodesi, geofysik, geofysisk krigföring, geofysisk miljö, geogen faktor, geografi, geografibaserad information, geografibaserade data, geografisk fördelning av befolkningen, geografisk projektion, geografiskt informationssystem, geologi, geologisk katastrof, geologiska processer, geometri, geometrisk korrektion, geomorfisk process, geomorfologi, Georgia, Georgien, georgiska, geoteknik, geotermisk energi, geovetenskap, geranium, germanium, geting, Ghana, Gibraltar, gift, giftighet; toxicitet ; giftighet ; toxicitet, giljotin, gips, giraff, GIS-digitalformat, GIS-digitalsystem, GIS-digitalteknik, GIS-laboratorium, gisslan, gitarr, gjuteriindutri, glaciologi, glaciär, glas, glasfiber, glasindustri, glass, glasyr; lasyr; glans; glasera; lasera; polera; glätta ; glasyr ; lasyr ; glans ; glasera ; lasera ; polera ; glätta, glasögon, glaukom, global konvention, global miljöfond, global modell, global synpunkt, global uppvärmning, glupsk, glykolys, gnagare, god förvaltning, god jul, God jul och gott nytt år, god kväll, godkännande ; tillstånd, godkännande av installationer, golf, golf ; golf; bukt; vik, gong, gonorré, gorilla, Gott Nytt År ; gott nytt år, gottgörelse; ersättning; skadeersättning; skadestånd ; skadeersättning ; gottgörelse ; ersättning ; skadestånd, grabb ; kille ; pojke, grad av aciditet ; surhetsgrad, grammatik, granit, granulometri, graviditet, graviton, grekiska, Grekland, gren, Grenada, grodor ; groda, groning, grumlighet, grundkontroll, grundlag, grundläggande livsmedelsbehov, grundläggande skolutbildning, grundutbildning; grundläggande utbildning, grundvatten, grundvattenskydd, grundämne ; kemiska element, grundämnen i grupp 2 (alkaliska jordmetaller) ; grundämnen i grupp 2 ; alkaliska jordmetaller, grundämnen i grupp 3, grundämnen i grupp 4, grundämnen i grupp 5, grundämnen i grupp 6, grundämnen i grupp 7, gruppbeteende, grus, grusgrav, grustäkt, gruva, gruvavfall, gruvdistrikt; gruvfält; bregslag ; gruvdistrikt ; gruvfält ; bregslag, grymhet, gräns, gränsvärde, gränsyta mella hav och luft, gränsöverskridande, gräs, gräsbrand, gräshoppa, gräshoppor ; gräshoppa, gräsmark; grässlätt, gräsmatta, gräsväxter, gröna revolutionen, gröna vågen, gröngödsel, Grönland, grönländska, grönområde ; grönt område, grönsak, grönsak ; grönsak; växt ; växt, grönt bälte; grönt område, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, gujarati, guld, gummi, gurka, Guyana, gymnasium; studentexamen

H

Haag, hackat avfall, hafnium, hagel, haiku, Haiti, haj, hallucination, haloform, halogen(erad) förening, halogenerad förorening, halogenerat bifenyl/difenyl, halogenerat fenol, halogenerat kolväte; halon, halveringstid, halvfabrikat, halvledare, halvmetall, halvö, hamn, han, handel, handel med livsmedel, handel med växter, handel mellan öster och väster, handel och distribution, handel och konsumtion, handelsflotta, handelsrätt, handflata, handikappad person; invalid, handlingsregler, Hannover, hantverksföretag, harmonisering av lagar, harpun, harts, hassium, hastighet, hastighet ; pris ; pris; kurs; snabbhet; snabbhet; takt ; kurs ; snabbhet ; takt, hat, hattsvamp ; svamp, hav ; hav, havsbruk, havsdäggdjur, havsfauna, havsfiske, havsförorening, havsklimat, havsmiljö, havsnivå; vattennivå; vattenstånd ; havsnivå, havsorganism, havsström, havstemperatur, havsvatten, HCFC; "mjuka freoner" ; HCFC ; mjuka freoner, hebreiska, hedmark, hedning, hedonism, hegemoni, hej då, helg ; veckoslut, helikopter, helium, hematologi, hemligt ; hemlig, hemorragi ; blödning, hemsida, Herkules, Herkules ; Herakles, heroin, herravälde, heterocyklisk förening, hinder, hindi, hinna; beläggning; film; folie ; film, historia, historia ; berättelse, historiografi, historisk forskning, historisk utveckling, historiskt centrum, historiskt monument, historiskt ställe, hjort; rådjur ; hjort ; rådjur, hjärta, holmium, homeostas, homonym, Honduras, honung, hopp, horisont, hormon, hotellbransch, hovdjur, hud, humanitärt bistånd, humla, humus, hund, hunddjur, hundra, hunger, hungersnöd, husdjur, husdjur ; sällskapsdjur, husdjursbestånd; boskap ; husdjursbestånd ; boskap, hushåll, hushållens miljöpåverkningar, hushållsapparat, hushållsavfall, hushållsavfallsdeponi, hushållskemikalie, hushållsutgifter, hushållsvara, husvagn, huvudnäringsmedel, huvudstad, hybrid-DNA-metoder, hybridisering, hydraulik; vattenbyggnad, hydraulisk konstruktion, hydrografi; sjömätning, hydrografiskt flodområde, hydrografiskt nät, hydrologi, hydrologisk balans, hydrologisk cykel, hydrologisk katastrof, hydrologiskt flöde, hydrolys, hydrometeorologi, hydrometry, hydrosfär, hygien, hypertext, hyponym ; snävare begrepp, hyreshus, häck, häckande fågel, häger, hälsa, hälso- och miljökonsekvensbeskrivning, hälsoförknippad bioteknik, hälsosam organism, hälsoskyddsförordning, hälsoskyddslagstiftning, hälsovård, hälsovårdsyrke, häpnadsväckande, häst, hästdjur, hävd; prescription; ordination ; hävd ; prescription ; ordination, hävda, häxa, håla, hållbarhetsprincipen, hårddisk, hårdhet, hög, höghastighetsjärnväg, höghastighetståg, höghus, högljuddhet, högre utbildning; universitetsundervisning, högsjöfiske, högspänningsledning, högt berg, högvatten, höjd, hönsfåglar, hörapparat, hörsel, hörselskärpa, höst

I

i land, i morgon ; i morgon ; morgondag, i sömn, icke-flyktigt ämne, icke-förorenande bränsle, icke-förorenande energikälla, icke-joniserande strålning, icke-konventionell energi, icke-metall, icke-metalliskt mineral, icke-statlig organisation, icke-utbyggt område, icke-varaktig konsumtionsvara, ideologi, ido, idrott; sport ; sport ; idrott, igelkott, igenfyllning av gruvor, ikweta, Iliaden, illamående, immission, immission av miljöföroreningar, immissionsbelastning, immissionsgräns, immissionsprognos, immissionsskada, immissionsövervakning, immobilisering av föroreningar, immunitet, immunoanalys; immunoassay, immunologi, immunologisk sjukdom, immunsystem, import, importlicens, impregnering, impregneringsämne; impregneringsmedel, impulsbrus; impulsstörning, in situ ; in situ; på platesen ; på platsen, in vitro-analys, in vivo-analys, inbyggning; iblandning; nedbrukning; införlivande ; inbyggning ; iblandning ; nedbrukning ; införlivande, inbördes rättshjälp, indexering av dokumentation, Indien, indikator, indikator för miljökvalitén, indirekt induktor, Indiska oceanen, indium, individ, individuell transport, Indonesien, Indonesien ; Jakarta ; Djakarta, indonesiska, Indre, industri, industrial environment ; industrimiljö, industrialisering, industrianläggning, industriavfall, industriavgas, industriavloppsvatten, industribuller, industribyggnad, industriell förorening, industriell kartläggning, industriell produktion, industriell tillverkning, industriell utveckling, industriella processer, industriellt samhälle, industriförening, industrigröda, industrilagstiftning, industrilokalisering, industrimaterial, industrimiljöpolitik, industrins miljöpåverkningar, industrinäring, industriområde, industriplanering, industripolitik, industriprodukt, industrislam, industristruktur, industritipp, industriutrustning, industriutsläpp, industriverksamhet, industriväxt, inert konvertering, infektion, infektionssjukdom, infektionssjukdom; överförbar sjukdom; smittsam sjukdom ; infektionssjukdom ; smittsam sjukdom, infiltration, inflation, influensa ; flunsa, informatil; informatikteknik ; informatikteknik ; informatil, information, informationsblad; nyhetsbrev ; informationsblad ; nyhetsbrev, informationsclearing, informationsinfrastruktur, informationskälla, informationsmapp, informationsplikt, informationssystem, informationsteknik, informationsteknisk industri, informationsutbyte, informell förhandling, infraljud, infrastruktur, infrastrålning; infrarödstrålning ; infrastrålning ; infrarödstrålning, införande av djurarter, införande av växtsorter, ingenjör, ingenjörsvetenskap; teknik ; teknik ; ingenjörsvetenskap, inget, ingripande i natur och landskap, ingripande på land, inhemsk lagstiftning, inhemsk teknik, inhemska kunskaper, inkapsling, inkomst från ränta, inkomst; intäkt, inkomstskatt, inlandssjöfart, inlandsvatten, inledande procedur, innovation, inomhusluftförorening, inomhusmiljö, inre europeiska marknaden, inre omflyttning, inredning, inrikeshandel, insekter ; insekt, insektsdödande medel; insekticid, insektsätare, insjöfart, insjöfiske, inspektion, inspektionsmyndighet, institution för miljöstyrning, institutionalisering, institutionell struktur, institutionell verksamhet, instrumentering, inte på min gård-attityd, integrerad bekämpning av skadedjur, integrerad ledning, integrerad övervakning av miljöföroreningar, integrerat miljöskydd, integrering i marknaden, intensiv husdjursuppfödning, intensivt lantbruk; åkerbruk, interferometri, interlingua, intermittent buller, internalisering av externa kostnader, internationell arbetsdelning, internationell balans, internationell ekonomisk rätt, internationell fördelning, internationell handel, internationell harmonisering, internationell jämförelse, internationell konflikt, internationell konkurrenskraft, internationell konvention, internationell organisation, internationell politik, internationell privaträtt, internationell rätt, internationell standardisering; internationell normalisering ; internationell standardisering ; internationell normalisering, internationell säkerhet, internationell vattenväg, internationell överenskommelse, Internationella domstolen, internationella relationer, internationella relationer på miljöområdet, internationella sjöfartsorganisationens kodex, Internationella valutafonden, internationellt bistånd, internationellt samarbete, internationellt viktigt ekosystem, Internet, Internettjänsteproducent, internredovisning; debiteringsstyrning;, interpolation, interventionsfond, intresse; ränta ; intresse ; ränta, intressegrupp, intressekonflikt, intygande; utfärdande av intyg, inversion, inversionsskikt

J

ja, jade, jag, jaguar, jak, jakt, Jakthundarna, jaktlicens, jaktreservat, Jamaica, januari, Japan, japanska, jazz, Jerevan, Jersey, jiddisch, jobb ; yrke, jod, jonbytare, jonbyte, joner, joniserande strålning, jonosfär, jord ; jord; jordmån; mark ; jordmån ; mark, jord- och skogsbruk, Jordanien, jordbehandling, jordbruk, jordbruk ; jordbruk ; lantbruk ; lantbruk, jordbruk i torrområde bedrivet utan bevattning, jordbrukets miljöpåverkningar, jordbrukningsmetod, jordbruks- och boskapsindustri, jordbruks- och livsmedelsproduktion ; livsmedelsproduktion, jordbruksekonomi, jordbruksfastighet, jordbruksförvaltning, jordbrukshydraulik, jordbruksindustri, jordbruksmark, jordbrukspolitik, jordbruksprodukt, jordbruksproduktion, jordbruksproduktionsmedel, jordbruksskadegörare, jordbruksstruktur, jordbruksteknik; lantbruksteknik ; lantbruksteknik ; jordbruksteknik, jordbävning, jordekologi, jordekorrar ; jordekorre, Jorden ; Tellus, jordformning, jordfördelning, jordförorening, jordförvaltning och planering, jordgubbe, jordlott; marktilldelning, jordplanering, jordsanering; jordåtervinning, jordskorpan, jordskorpesänkning ; kompaktion, jordskred, jordtäcke; ytbädd, jordvärde, jordärtskocka, journalist ; reporter, journalistik, judendom, judo, Jugoslavien, Jul, julgran, Julön, juni, Jupiter, juridisk akt, juridisk myndighet, juridisk text, juridiskt skyddad rättighet, juridiskt system, juristkåren, justera, jämförande rätt, jämförande undersökning, jämförelse, jämförelse mellan laboratorier, järn, järn och stålindustri, järnindustri, järnmetall ; icke-järnmetall, järnskrot, järnväg, järnvägsfordon, järnvägsnät, järnvägsstation, järnvägstrafik, järnvägstransport, jäsning, jäst

K

kabel, kackerlackor ; kackerlacka, kadmium, kaffe, Kairo, kalcium, kalciumhalt, kaliber, kalibrering, kalium, kaliumgödselmedel, kaliumklorid ; pottaska, kalkon, kalksten, kallbrand, kalligrafi, Kambodja, kambodjanska, kamel, kamera ; stillbildskamera, Kamerun, kamouflage, Kanada, kanal, kanalisering, kanin, kanjon, kannada, Kap Verde, kapitel, karakteristisk, karbonat, karcinogenitetstest, kardinal, kardiologi, kardiovaskulär sjukdom, kardiovaskulära systemet, karelska, Karibiska havet ; Karibiska sjön, karriär, karst, karta, kartering av lavar, kartering; kartläggning; avbildning, kartografi, Kaspiska havet, kastanj, katalanska, katalys, katalysator, katalysator ; katalytisk avgasrenare; katalysator ; katalytisk avgasrenare, katapult, katastrof, katastrof för jordbruk, katastrof orsakad av människor, katastrofberedskap, katastrofer, katastrofhjälp, katastrofområde, katastrofplan, katastrofplanering för miljön, katastrofövervakning, kategori, kategori av utrotningshotade djur, katjon, katt, kattdjur, kaviar, kazakiska, Kazakstan, kemi, kemikalielag, kemikalier i miljön, kemipolitik, kemisk analys, kemisk anläggning, kemisk behandling, kemisk bekämpning (av skadedjur), kemisk fabrik, kemisk frätning, kemisk förening, kemisk förorening, kemisk industri, kemisk mätning av förorening, kemisk nederbörd, kemisk produkt, kemisk risk, kemisk sanering, kemisk sorption, kemisk syreförbrukning, kemisk; kemikalie ; kemisk ; kemikalie, kemiska egenskaper ; kemisk egenskap, kemiska processer ; kemisk process, kemiska reaktioner ; kemisk reaktion, kemiska strukturer ; kemisk struktur, kemiskt avfall, kemiskt vapen, kemtvätt, Kenya, keramik, keramikindustri, kernnedsmältning, Khartoum, kilogram, Kina, kinematografisk film, kinesiska, Kirgizistan, Kiribati, kirurg, kirurgi, kisel ; silicium, kiselalger, klarinett, klassifikation; klassificering, klassindelning enligt varor och tjänster, kleptomani, kliché, klimat, klimatförändring orsakad av människan, klimatisk förändring, klimatisk verkan, klimatiska resurser, klimatiskt experiment, klimatologi, klimatskydd, klimattyp, klimatzon, klimax; höjdpukt ; klimax ; höjdpukt, kliniskt symtom, klippa, kloning, klor ; klorgas, klorerat kolväte, klorerat kolväte; klororganisk förening, klorering, klorfenol, klorid, klorofluorkarbon, klorofyll, kloros, klä ; kläda, kläda, kläder, klädnadsindustri, klädsel, klänning, klätterväxt, knappbatteri, kniv, ko, koagulant; koaguleringsmedel; koagulermedel, koagulering, kobolt, kod, kodifiering, koffein, kokain, kokare, kokpunkt, koks, kol, kolbaserad energi, kolbrytning, koldioxid, koldioxidskatt, kolesterol, kolhydrat, koliforma bakterier, kolindustri, kolkraftverk, kollektiv avloppsvattenrening, kollektivtransport, kolloid, kolloidalt tillstånd, koloni, kolonisering, kolorimetri, koloxid, kolraffinering, kolteknik, koltrast, kolväte, kolvätereservoar, komapktion; kompriemring; pressning ; pressning ; komapktion ; kompriemring, kombinationseffekt, kombinerade transporter, kombinerat avloppssytem, kombinerat avloppsvatten, komet, kommersialisering, kommersiell köksväxtodling, kommersiell trafik, kommersiellt fordon, kommun, kommun ; län; kommun; grevskap ; län ; grevskap, kommunal förvaltning av vatten, kommunal miljöplan, kommunal miljöpolitik, kommunal nivå

L

laboratorieavfall, laboratorieexperiment, laboratorieforskning, laboratorieteknik, laboratorietest, laboratorium, lack; lackera ; lack ; lackera, lag, lag ; lagar, lag ; lagstiftning, lag om blyhalt i bensin, lag om databehandling, lag om farligt gods, lag om gödselemedel, lag om immissionsövervakning, lagar om miljöfarliga ämnen, lagen om avfallsdisponering, lagerföring, lagförslag, Lagos, lagstiftande församling;, lagstiftande myndighet, lagstiftning, lagstiftning om ansvar, lagstiftning om genteknik, lagstiftning om miljöförorening, lagstiftning om miljökemikalier, lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning, lagstiftning på jordbrukets område, lagstiftningsbehörighet, lagstiftningsförfarande, lagstiftningsinformation, lagstiftningsram, lagun, lagändring, lakvatten; pressvatten i avfallsupplag, lampa, land ; mark, land ; område ; territorium; område; land ; territorium, land-cover, landbaserad verksamhet, landbaserade havsföroreningar, landform, landskap ; landskap; natur ; natur, landskap efter brytning, landskapsarkitektur, landskapsekologi, landskapsförstöring, landskapsförändring, landskapsskydd, landskaputnyttjning, lanskapsarkitektur; landskapsvård, lantan, lantbruksmaskiner ; jordbruksredskap, lantbruksmaskiner och jordbruksredskap, lantbruksteknik, lanterna ; lykta, lantgård där avloppsvattnet [renas och] används som gödningsämne ; lantgård där avloppsvattnet (renas och) används som gödningsämne, lantligt område ; landsbygd, lantställe, lao, Laos, lasarett ; sjukhus, laser, lastbil, latin, Lausanne, lavar ; lav, lavendel, lavin ; skred, lavinskydd, lawrencium, lax, ledförbindelse ; led, ledning, ledning ; rör; ledning ; rör, ledningsförmåga; konduktivitet ; ledningsförmåga ; konduktivitet ; elektrisk konduktivitet, leende, legering, lejon, Lejonet, lek ; spel ; sport, lera; lerjord ; lera ; lerjord, Lesotho, letargi, lettiska, Lettland, leukemi, lever, leveransavi, levnadsstandard, levnadsvillkor, lexikon, Libanon, liberalism, Liberia, Libyen, licensieringsförfarande, Liechtenstein, lignit, lignitbrytning, Lilla hunden, lillfinger, lim, limnologi, lind; kalk ; lind ; kalk, lineär ljudstrålare, linje, linjekälla, lins, lipid, lipofilt ämne, Lissabon, Litauen, litauiska, litium, litografi, litosfär, litteratur, litteraturutvärdering, livskvalitet, livslängd; livscykel ; livscykel, livsmedel, livsmedel ; mat, livsmedel från lantbruksproduktionen, livsmedelbehov; livsmedelkrav, livsmedelkvalitet, livsmedelsberedningsindustri; livsmedelsförädlingsindustri ; livsmedelsberedningsindustri ; livsmedelsförädlingsindustri, livsmedelsförorening, livsmedelshygien, livsmedelsindustri, livsmedelskonservering, livsmedelstillsats; fodertillsats, livsmedelteknik, livsmiljö, livsmiljö ; utbredningsområde; livsmiljö ; utbredningsområde, livsrum, livsstil; livsföring ; livsstil ; livsföring, ljud, ljudisolering, ljudmätning, ljus, ljus ; stearinljus, lok ; lokomotiv, lokal ekonomi, lokal fritid; lokal rekreation, lokal miljökonsekvensbeskrivning, lokal myndighet, lokal passagerartrafik, lokal regering, lokal regeringspolitik, lokal skogsodling, lokal trafik, lokal utveckling, lokal värmetillförsel, lokalisering av industrier, London, longitud; längd, loppor ; loppa, lotsning, lotteri, lovande, luft, luftavläggning, luftburet buller, luftförorening, luftkonditionering, luftkraftledning, luftkvalitet, luftkvalitetsstyrning, luftkvalitetsövervakning, luftning, luftrumsplanering, lufttemperatur, lufttransport, lufttransport; förflyttning av luftmassor, lukt, luktande förorening, lump, lunch ; lunch ; lunch ; lunch ; lunch, lund; skogstomt ; lund ; skogstomt, lunga, lungsjukdom, lut, lutetium, lux, Luxemburg, luxemburgiska, lymfatiskt system; lymfsystem ; lymfsystem ; lymfatiskt system, lysförmåga; luminositet ; luminositet ; lysförmåga, lysimetri, lyssna, läckning; läckage; infiltrationsförlust ; läckning ; läckage ; infiltrationsförlust, läder, läderindustri, läger, läkemedel, lämplig teknik, lämplig tillgång till livsmedel; lämpligt livsmedelsförråd, läpp

M

macchia, Madagaskar, mage, magnesium, magnetband, magnetsim ; magnetism, maj, majonnäs, make ; man, Makedonien, makedonska, makrill, makroekonomi, makroekonomiskt mål, makrofyt, malaria, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, malm, malning ; polering ; slipning, malningsrest, Malta, maltesiska, man, man ; människa, mandarin, mandel, mangan, mangrove, maori, marathi, marginaljord, marin naturpark, marina; småbåtshamn; strandpromenad ; marina ; småbåtshamn, marinbiologi, marinekologi, maringeologi, marint ekosystem, marint reservat, marint skyddsområde, markanvändning, markanvändningssystem, markbetäckning; komposttäckning; gödselhalm, markbördighet; jordens bördighet, markförvaltningsinterventionsområde, markhöjning, marklära; pedologi ; marklära, marknad, marknadsekonomi, marknadsform, marknadsföring av miljövänliga produkter, marknadspris, marknadsundersökning, marknadsundersökning; opinionsundersökning, Markovkedja, marmor, Marocko, mars, Marshallöarna, marskjord, marsvin, Martinique, maskineri ; maskineri; maskiner ; maskiner, maskinindustri, maskintillverkning, maskinvibration, maskros, massa, massmedia, masugn, matematik, matematisk analys, matematisk metod, material, materialegenskaper, materials livslängd, materialvetenskap, matta, Mauretanien, Mauritius, mausoleum, maximal immissionshalt, Mayotte, medborgare; stadsbo ; medborgare ; stadsbo, medborgarinitiativ, medborgarnas medvetenhet, medborgarrätt, meddelande om fara, medel som motverkar förruttnelse, Medelhavet, medelhavsklimat, Medelhavsområdet, medförbränning, medgäldenär, medicin, medicin ; medicin; läkarvetenskap ; läkarvetenskap, medicinalväxt, mediterran skog, mediterrant träslag, medlidande, meitnerium, mejeriindustri, mejeriprodukt, mejning; slåtter ; mejning ; slåtter, mekanisk utrustning, mekanisk verkstad, Mekka, mellan, mellangård, melodi, membran, mendelevium, menora, Mercury, metabolism, metabolit, metafor, metafysik, metainformation; metadata, metall, metallavfall, metallindustri, metallindustri (ej järn-), metallmineral, metallorganisk förening, metalloxid, metallurgi, metallurgisk industri, metallvara; metallprodukt, metangas, metanjäsning, meteor ; meteor ; meteor ; meteor ; meteor ; stjärnfall, meteorit, meteorologi, meteorologisk forskning, meteorologisk katastrof, meteorologisk parameter, meteorologiska fenomen, metning, metod, metodologi; metod, metrologi; mätningslära ; metrologi ; mätningslära, metronom, metropol; huvudstad; storstad ; metropol ; storstad, Mexico, mijöskydd i företaget, mikrobiologi, mikrobiologisk analys, mikrodator, mikroekosystem, mikroelektronik, mikrofiltrering, mikrofon, mikroförorening, mikroklimat, mikroklimatologi, Mikronesien ; Mikronesiens federerade stater, mikroorganism, mikrovåg, Milano, mildrande åtgärd, militär lufttrafik, militär utrustning, militär verksamhet, militär; militär styrka ; militär, militära aspekter, militärt område, miljö, miljö och hälsa, miljö- och hälsoskydd, miljöanalys, miljöanpassad arkitektur, miljöanpassning, miljöansvar, miljöansvarigt förhållande, miljöaspekt av bebyggelser, miljöbedömning, miljöbetingad sjukdom, miljöbevarande, miljöbidrag, miljöbrott, miljöbrottlag, miljöbrottslighet, miljöbörs, miljöcertifiering (miljöredovisning) ; miljöcertifiering, miljödata, miljöekonomi, miljöekonomiska frågor, miljöetik, miljöfarlig export av kemikalier, miljöfarlig soptipp, miljöfarliga föroreningar, miljöfarligt arbetsmaterial, miljöfarligt avfall; kemiskt riskavfall, miljöfarligt ämne, miljöfientlig firma, miljöfonder, miljöforskning

N

nadir, Nagorno-Karabach, Nairobi, nakenfröig växt; gymnosperm ; nakenfröig växt ; gymnosperm, Namibia, nationalekonomi, nationalisering; socialisering; naturalisering, nationalpark; naturreservat ; naturreservat ; nationalpark, nationalt fiskereservat, nationell bokföring, nationell gräns, nationell miljöbokföring, nationell planering; boverk, natrium, naturarv, naturfiber, naturgas, naturgasundersökning, naturkatastrof, naturlandskap, naturlig fara, naturlig föryngring; självförnyelse; naturlig återväxt, naturlig radioaktivitet, naturlig skog, naturligt gödselmedel, naturligt ämne ; naturmaterial, naturliv, naturmiljö, naturminne, naturområde, naturpark, naturreservat, naturreservat; naturpark, naturresurser; naturtillgångar ; naturresurs ; naturtillgång, naturskydd, naturskyddslagstiftning, naturskyddsorganisation, naturskyddsprogram, natursten, naturvetenskap, naturvärde, naturvård, naturvårdsförvaltning, naturvårdspolitik, Nauru, navel, Neapel, neapolitanska, nedbrytning av miljöföroreningar, nedbrytning av naturresurser, nedbrytningsprodukt, nederbörd, nederländska ; holländska, nedfall av miljöföroreningar; avlagring av miljöföroreningar, nedläggning, nedläggning av ett företag, nedsatt hörsel, nekros, nematoder; rundmaskar ; nematod ; rundmask, neodym, neologism, neon, Nepal, nepalesiska ; nepali, nepotism, neptunium, Neptunus, nervsystem, nettningspolitik (handel med utsläpp), neurologi, neurotoxicitet, neutralisering; neutralisation ; neutralisering ; neutralisation, neutralt avfall; inert avfall, New York, Nicaragua, nickel, Niedersachsen, Niger, Nigeria, niob, nitrat, nitratförening, nitrifiering; nitrifikation ; nitrifiering ; nitrifikation, nitrosamin, Niue, njure ; njure ; njure, nobelium, NOEL (no-observed-effect level (concentration)), noll, nomad; nomadisk ; nomad ; nomadisk, nomenklatur, Nord- och Latinamerika, Nord-Syd-relationer, Nordamerika, Nordatlanten ; Norra Atlanten, Nordirland, Nordkorea, Norge, norm, norm ; norm; standard ; standard, norm om bostadskvalitet, normer för miljöföroreningar, norska, noshörning, not, nukleinsyra, Nuuk, ny, ny gemenskap, ny installation; ny anläggning, ny teknik, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, nynorsk ; nynorska ; nynorska, nyodling; utdikning; efterbehandling; återvinning av land, nytt material; nytt ämne, nyttjande av hav, näringsgren, näringsjord, näringskedja, näringsurtagning, näringsvärde, näringsämne, näringsämnenas cykel, näringsämnesinnehåll, näsborre, näsduk, nässeldjur, nästan, nätfiske, nödhjälp, nöjesfält; tivoli ; nöjesfält ; tivoli, nötkreatur

O

oanvänt militärområde, obehandlat vatten, oberoende, observationssatellit, observatorium, ocean, Oceanien, oceanografi, oceanströmning, och, odefinierat juridiskt begrepp, odlad växt, odling, odling av jordbruksmark, odling av träd och buskar, odlingsmetod, odlingssystem, offentlig byggnad, offentlig diskussion, offentlig finansiering, offentlig folkrätt, offentlig hearing; offentligt åhörande, offentlig information, offentlig institution, offentlig institution av administrativt slag, offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag, offentlig medvetenhetskampanj, offentlig park, offentlig rätt, offentlig undersökning, offentlig upphandling, offentlig åtgärd, offentlig; allmänheten ; allmänheten ; offentlig, offentliga arbeten, offentliga finanser, offentliga sektorn, offentliga utgifter, offentligt bad, offentligt bistånd, offentligt deltagande, offentligt deltagande; allmänhetens deltagande, offentligt kontrakt; offentligt avtal, offentligt maritimt område, offentligt vattenvägsområde, offer, officiell förhandling; officiell domstolsbehandling; officiell handläggning ; officiell förhandling ; officiell domstolsbehandling ; officiell handläggning, officiell tjänst; officiell förpliktelse ; officiell tjänst ; officiell förpliktelse, officiellt språk, oftalmologi, ogräs, ogräsbekämpningsmedel; herbicid ; ogräsbekämpningsmedel ; ogräsmedel ; herbicid, ohm, okontrollerat utsläpp av organismer, oktav, oligarki, oligopol, olika mål, oliv, olivoljerester, olje- och fettindustri, oljebarriär, oljebaserad energi, oljebindande medel, oljeborrning, oljeförbrukning, oljeförorening, oljeindustri, oljeledning, oljeproduktion, oljeraffinaderi, oljetanker ; tankfartyg, oljeutsläpp, oljeutsläpp ; oljeutsläpp; oljekatastrof ; oljekatastrof, oljeutvinning, olycka, olösligt ämne, Oman, omega, omflyttning, omflyttning av djur, omgivningsbuller, område, område med diverse användning, område med företrädesrätt, område med gågator, område med oförorenad luft, område som är utsatt för potentiell förorening, område utsatt för påfrestning, områdesskydd, omröstning, omvänd osmos, onkologi, onsdag, ontogeni ; ontogeni, ontologi, oorganisk förorening, oorganisk kemi, oorganiskt gödselmedel, opera, operett, opinionsundersökning, opium, optik, optimism ; optimism ; optimism, oralsex, ord, ordbok, ordklass, ordlista, ordlista; vokabulär; ordförråd ; ordförråd ; vokabulär, ordning ; beställning, ordspråk, organ, organell, organisation, organisation av rättssystemet, organisation av undervisning; utbildningsorganisation, organisk förening, organisk svavelförening, organisk förorening, organisk halogenförening, organisk kemi, organisk kväveförening, organisk syreförening, organiskt avfall, organiskt kol, organiskt kväve, organiskt lösningsmedel, organiskt material, organiskt ämne, organism, organismer som inte är målorganismer, organoleptisk egenskap, orimlig skorstenshöjd, orkester, orkidé, Orléans, orm, ormbunkar ; ormbunke, ornitologi, oro för miljön, orografi, orsak till olycka, ortografi, Oslo, osmium, osmos, ost, ostron, ostronodling, oxidation, oxidationsreduktion, oxider, oxiderande medel, oxiderbart material, oxygen ; syre ; syrgas, ozon, ozonisering, ozonnedbrytningspotential; ozonnedbrytande faktor; ODP, ozonskikt

P

pacifist, packis, paddor ; padda, Pakistan, Palau, paleoekologi, paleoentologi, paleoklimatologi, palindrom, palladium, palm, Panama, pandemi, papegoja, papper, pappersavfall, pappersindustri, Papua Nya Guinea, parabel, Paraguay, parametrar, parasit, parasitologi, Paris, parlament, parlamentsdebatt, parlamentsrapport, partikel, partikelseparator, partiklar i atmosfären, partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, patent, patogen, patogen organism, patologi, patologisk verkan, pedagogik, pedosfär, pegoterat; polyetylenterftalat, Peking, pendlartrafik, penningmarknad, pentaklorfenol, per capita-data, perifärt parkområde, periodiska systemet, periphyton, permeabilitet; genomsläpplighet ; permeabilitet ; genomsläpplighet, peroxyacetylnitrat, persiska ; farsi, person, personbil, personligt ansvar, persontransport, Peru, pesticid, pesticiders beständighet, pesticidrestmängd, petrokemisk, petrokemisk industri, petroleum, Philadelphia, piano, piemontesiska, pil, pilotanläggning, pilotprojekt, pingvin, Pinnipedia (sälar och valrossar), pixel; bildpunkt ; pixel ; bildpunkt, plan, plan källa, plan över markanvändning, planering av kustområde, planering av markanvändning, planering på jordbruksområdet, planering; projektring, planet, plankton, plantering, plantor ; växt, plantskola, plasmateknik, plast, plastavfall, platform, platin, plats, plutonium ; plutonium ; plutonium, polarområde, polder, Polen, policyprogrammering, polis, polislag, polisstyrka, politik, politik ; politik; policy; strategi ; policy ; strategi, politisk doktrin, politisk ekologi, politisk geografi, politisk ideologi, politisk integration, politisk makt, politisk organisation, politisk riktlinje, politisk rådgivning, politiskt intrument, politiskt parti, pollen; frömjöl ; pollen ; frömjöl, polonium, polska, polybromerad bifenyl; polybromerad difenyl, polycykliskt aromatiskt kolväte, polycykliskt kolväte, polygon, polyklordibenzodioxin, polyklordibenzofuran, polyklorerad bifenyl; polyklorerad difenyl, polyklorerad terfenyl (PCT), polymer, polymerisation, polyvinylklorid, pool ; simbassäng, populationsdynamik, populationsekologi, Porifera (svampdjur) ; svampdjur, porslin, Portugal, portugisisk ; portugisiska, Posidonia oceanica (Poseidons skägg), positron, postkontor, potatis ; pottis, PR; public relations ; PR ; public relations, pragmatik, praseodym, prata ; tala ; säga, preklusion, prelat, premiefond, premieskatt, preposition, president, pressning, primater, primtal, primärsektor, primärskog ; urskog, principen om att samhället betalar, prioritering ur miljösynpunkt, pris, pris fritt gården, prispolitik, privat hushåll, privat område, privat skog, privata sektorn, privatisering, privaträtt, privatskog, problem ; problemo, Procaryotæ (prokaryota organismer) ; prokaryot, processanalys, processrätt, producenten komposterar, producentens ansvar, produktansvar, produktbedömning, produkter; varor, produktidentifiering, produktinformation, produktionspolitik, produktivitet, produktivitetstrend, produktjämförelse, produktreklam, produktslivslängd, produktstandard, prognos, prognosuppgifter, program, programvara ; mjukvara, programvaruutveckling ; utveckling av programvara, projekt, projekteringslagstiftning, projekteringsåtgärd, prometium, prostata, prostitution, protaktinium, proteinprodukt, protokoll, protozoa ; urdjur, prov ; test, provins, prövning där alla sökande konkurrerar, prövning; metod; teknik, prövningsförfarande, psykisk verkan

Q

Qatar

R

rabatt, rabbin, radar, radband, radio, radioaktiv förorening, radioaktivitet, radioaktivt avfall, radioaktivt regn; surt regn, radioaktivt spårämne, radioaktivt stoftnedfall, radioaktivt ämne, radioelement, radiokativ soptipp, radiologi, radionuklid, radioprogram, radium, radon, raffinaderi, raffinering, ramprogram för jordbruket, rapport om miljösituationen, rapportera till ministern, rapporteringsprocess, raps, raster, raster till vektor, reaktion mellan pesticider, reaktionskinetik, reaktor, reaktorsäkerhet, reduktion; reducering; minskning ; reduktion, redution av krafstationer, referensinformation, referenssystem, reflektometri, reflexion; reflektion; återspegling ; reflexion ; reflektion ; återspegling, regering (kabinett), regeringens ansvar, regeringsbyggnad, regeringsstrategi, reginal plan, region, regional förordning, regional konvention, regional lag, regional naturpark, regional planering, regional statistik, regional struktur, regional utveckling, regionmyndighet, registrerat anläggningsområde, registrering, registrering av ämnen, registreringsförfarande, registreringsplikt, reglering av jordbruksproduktionen, regn, regn- och vindskydd för djur, regnbåge, regnskog, regnvatten, regulativ lag, reklam, rekommendation, rekreationsområde, relationsdatabas, religion, ren, ren teknik, renaturering, rengöring; uppröjning, renhållningsavdelning, rening, rening av avloppsvatten; rening av spillvatten, rening genom marken, reningsanläggning, reningsförmåga ; självreningsförmåga, reningsverk, renlighet, reparationsverksamhet, representation, reproduktiv manipulation, reptilier ; kräldjur ; kräldjur ; kräldjur ; reptili ; reptili ; reptili, Republiken Kongo ; Kongo-Brazzaville, resa, reservoar; magasin, resolution, resorption, restanalys, restavfall, restitutionsanspråk, restmängd vatten, resurs, resurser som inte kan förnyas, resursreserv, resursvärdering, rev, revision, revision av bokföring, rhenium, Rhône, rimlighet, ringmaskar; ledmaskar; annelider ; ringmaskar ; ledmaskar ; annelider, rinnande vatten, ris, risk för kärnolycka, risk för miljöföroreningar, risker för miljön, rivningsavfall, rivningsverksamhet, rodd ; segling, rodium, Rom, roman, romb, ros, rot, roterugn, rovdjur, rovfågel, rubidium, rubin, rulljud, rullstol, Rumänien, rumänska, rundskrivelse, rustning, rustningsomvandling, rutenium, rutherfordium, rutsystem, rutt, ruvning, rymd ; rymden, rymdfärder; rymdfart ; rymdfart, rymdsatellit, ryska, Ryssland ; Ryska federationen, räddningssystem, räddningstjänst, rätt att göra framställningar, rättsbranschen, rättslig form av organisationer, rättslig grund; juridisk grund; rättskälla, rättslig åtgärd, rättsligt förfarande, rättslära, rättsregler som gäller fängelser, rättssystem, rättstvist; process ; process ; rättstvist, rättvisa ; rättvisa; rätt, rätvingar ; rätvinge, råd; rådgivning ; råd ; rådgivning, rådgivande myndighet, råolja, råvara; råmaterial ; råvara ; råmaterial, röd glada, röjning, röjningsarbete efter katastrof, rök, rök ; rök; gaser ; gaser, rökning, röntgenium, rötning, rötslam

S

Sachalin, safir, sahara, Saint-Pierre och Miquelon, salamandrar ; salamander, saligförklaring, Salomonöarna, salt, salt badvatten, saltsyra, saltvatten, saluföra; avsättning;saluföring;försäljning ; försäljning ; saluföra ; avsättning ; saluföring, samarbete, samarbetspolitik, samarbetsprincip, samarium, sambandet mellan dos och respons, samhälle, samhällsvetenskap, sammansatt formation ; komplexbildning, sammansatt förorening, sammansatt produkt, sammantryckning; kompression ; sammantryckning ; kompression, sammhällets facilitet, Samoa, samordning, samråd; rådgivning; rådfrågning ; rådgivning ; samråd ; rådfrågning, samtidig generering; parallell generering, samtycka, samtycke, San Marino, sand, sandbank, sanddyn, sanering, sanitär utrustning, Sankt Petersburg, sanning, sanskrit, Sapir–Whorf-hypotesen, sardin, satellit, satsvis bearbetning, Saturnus, Saudiarabien, saxofon, schack, schakal, schimpans, Schweiz, seaborgium, sediment; avlagring ; sediment ; avlagring, sedimentologi, segelfartyg, Seine, seismisk aktivitet, seismisk våg, selen, semantik, semesterläger, Senegal, separator, september, Serbien, Serbien och Montenegro, serbiska, servett, servitut, sexologi, sextant, Seychellerna, sfinx, sicilianska, siemens, Sierra Leone, silver, simulering, Singapore, sjuka-hussjukan, sjukdomar ; sjukdom, sjukdomsorsak, sjukvårdsavfall; sjukhusavfall ; sjukhusavfall ; sjukvårdsavfall, självmord, sjö, sjöbassäng, sjöfart, sjöförorening, sjökort, sjörätt; sjölag, sjötransport, skada, skada ; sår, skada orsakad av militära manöver, skadedjur ; skadegörare, skadedjursangrepp, skadeersättning, skadeförebyggande, skadeförsäkring, skadoreducering, skalbaggar ; skalbaggar; baciller ; baciller ; skalbagge ; halvvinge, skalbaggar ; skalbagge, skaldjur, skamsen, skandium, skarp, skatt, skattelagstiftning, sked, skelett, skeppsmaskinteknik, skidbacke; skidspår, skidåkning, skilsmässan ; skilsmässa, sko, skog, skogens ekologi, skogens ekosystem, skogsbrand, skogsbruk, skogsbruk ; skogsnäring ; skogsnäring; skogsbruk, skogsbrukets miljöpåverkningar, skogsbruksprodukt, skogsbruksproduktion, skogsekonomi, skogsförorening, skogsförstöring, skogshuggare, skogshuggning, skogsindustri, skogsnäring, skogsodling; skogsplantering ; skogsodling ; skogsplantering, skogspolitik, skogsreservat, skogsresurser, skogsskadegörare, skogsskador, skogsskydd, skogsskövling ; skogsskövling; avskogning; kalhuggning ; avskogning ; kalhuggning, skogsvårdslag, skogsvårdslagstiftning, skola, skorsten, skorstenshöjd, Skottland, skottskog, skottår, skratta, skriva, skrivbordsstudie; studie baserad på dokumentation, skruvmejsel ; tyrnsgriw, skräddare, skuld, skuldbetalning, skumbildande medel, skydd ; skydd; vård; konservering ; vård ; konservering, skydd ; tillflykt; skydd; reservat ; tillflykt ; reservat, skydd av bergslandskap, skydd av biotoper, skydd av den industriella äganderätten, skydd av naturområde, skydd av naturresurser, skydd av resurser, skydd av äganderätt, skydd från grannar, skydd mot buller, skydd mot översvämningar, skyddade arter, skyddat dricksvattenområde, skyddat flodmynningsområde, skyddat landskap, skyddsområde, skyddspolitik, skyddssystem, skyddsåtgärd, sköldkörtel, sköldpaddor ; sköldpadda, skörd, sköta, slagg, slagolja, slagvatten, slakta, slaktare, slaktdjur, slakteri ; slakthus, slamkompost, slamning; slamavskiljning, Slovakien, slovakiska, Slovenien, slovenska, sluss, slutförvaring, sluttning; backe ; sluttning ; backe, slätt, smaklig måltid, smaksättning; smaktillsats, smog, smoglarm; smogvarning ; smogvarning, smält slam

T

ta hand om, ta över, tack, tacksägelse, Tadzjikistan, tagalog, Taiwan, tak ; yttertak, tal; talförmåga ; tal, tall, tallium, tamilska ; tamil, tandläkare, tandvård, tangentbord, tankbil, tanker ; tanker; tankfartyg ; tankfartyg, tannin; garvsyra ; tannin ; garvsyra, tantal, Tanzania, tatariska, taxonomi, Tchad, te, teckenspråk, tegel, Teheran, teknetium, teknik; teknologi ; teknik ; teknologi, tekniköverföring, tekniska åtgärder på avstånd från utsläppskällan, telefon, telekommunikation, telemetri; avståndsmätning ; avståndsmätning ; telemetri, television, tellur, telugu, temperatur, tenn, Tennessee, tennis, teokrati, teologi, terapi ; behandling, teratogen, terbium, termidynamik ; termodynamik, terminolgi ; terminologi, termisk utrustning, termiter ; termit, terrakotta, terrorism, terrorist, terrängbil, terrängkontur; terrängform, tertiärsektor; tjänstesektor ; tertiärsektor ; tjänstesektor, tes; sats; teori; avhandling; thesis ; avhandling, testosteron, textilindustri, thai ; thailändska, Thailand, Thüringen, tid, tidszon, tidvatten, tidvattenkraftverk, tidvattensområde, tiger, tillbehör, tilldelning, tilldelningsplan, tillfartsväg, tillflyktsort, tillfällig förorening, tillfälligt beslut, tillgivenhet, tillgång, tillgång och efterfrågan ; utbud och efterfrågan, tillgång till administrativa dokument, tillgång till domstol, tillgång till information, tillgång till kultur, tillhandahållande av parkering, tillrinning; tillströmning ; tillrinning ; tillströmning, tillsammans, tillsatsmedel, tillsatsmedel i bränsle, tillstånd, tillverkning av apparater, tillverkning av gödsel, tillverkningsverksamhet, tillverkningsyrke, tilläggsavgift; bidrag ; tilläggsavgift ; bidrag, tillämpad ekologi, tillämpad forskning, tillämpad näring, tillämpad vetenskap, tillämpning av lagar; brottsbekämpning; stärkande av lagar, tillämpningslag, tillåtlig maximalhalt, timme, timmer ; trä; timmer; virke ; virke ; trä, timmerskog, tio, tisdag, titan, titandioxid, Tjeckien ; Tjeckiska republiken, tjeckiska, tjur, tjuvasjiska, tjänstefel; oriktig gärning, tobak, toffel, Togo, Tokyo, tolkningsmetod, tom, tomat, tomt; byggplats ; tomt ; byggplats, tonfisken ; tonfisk, Tonga, topologi, torium, torka, torkning, torndao; virvelstorm ; tornado ; virvelstorm ; tromb, torped, torr, torr gräsmatta; gräsmatta för torr miljö, torrdeposition, torrmark, torsdag, torv, torvutvinning, toxikologi, toxin, toxisk metall, toxiskt ömne ; toxiskt ämne, traditionell, trafik, trafik på icke-topplasttid, trafikbetingad förorening, trafikbuller, transpiration, transport, transport av farligt gods, transport av gods, transport av tunga varor, transport på land, transport över långa avstånd, transportslag; transportsätt, tre, Trettondedag jul, triangel ; trekant ; trehörning, trigonometri, tritium, trofisk nivå, trollkarl, trollsländor, trombon, tropik, tropisk regnskog, tropisk skog, tropisk växt, trumpet, tryck, tryckarbete, tryckning; press; förlag; tidningspress (pressen), tryckutrustning, trä, träd, trädesmark, trädgård, trädgård i fransk stil, trädgårdsavfall, trädgårdsmästare, trädgårdsodling; trägårdsnäring, träkol, trävara, trådbuss, tulium, tull, tullagstiftning, tulltaxa, tumme, tumör, tundra, tung, tungmetall, Tunisien, tunnel, tunnelbana, tunnelbana ; tunnelbanetåg, turbin, turism, turismens miljöpåverkningar, Turkiet, turkiska, Turkmenistan

U

u-båt, udde, Uganda, ugn, Ukraina, ukrainska, ull, ultraviolett strålning, undantagslagar, underhus, underhåll, underhåll, arvoden, traktamente, undernäring; näringsbrist; felnäring, undersökning av nyttan för allmänheten, undertryckande; repression, undervisning, undervärdering av jordbruket, unge, Ungern, ungerska, universitet ; universitet, ununbium, ununhexium, ununoctium, ununpentium, ununquadium, ununseptium, ununtrium, upparbetning, uppdrag, uppdrag; mandat, uppdämd sjö, uppdämning (politik); inneslutning ; inneslutning, uppfostran; fostran ; uppfostran ; fostran, upplysningstjänst, upplösning, upplösning ; upplösning; nedbrytning; sönderfall; sönderdelning; vittring ; nedbrytning ; sönderdelning ; vittring, upplöst organiskt kol, upplöst syre, uppmärksam, uppnå, uppskatta, upptagningsområde, uran, Uranus, urbanisering, urdu, urin, urlakning, USA ; Amerikas förenta stater ; Förenta staterna, usurpera, Utah, utanför; extern, utarmning, utbildning, utbildning; övning; skolning, utbildningsanstalt, utbildningsbana, utbildningscentrum, utbildningsnivå, utbildningsplanering, utbildningspolitik, utbildningssystem, utbyte av data, utbyte av elektroniska data, utdöda arter, utformande ; utformning, utforskning, utförbar, utgifter, utgrävning, utgrävningshög, utgrävningssida, utgrävningsställe, utgrävt hål, uthyrning av fastigheter, utjämningasavgift, utjämningsmagasin, utjäst slam; jäsningsrest; uppslamning ; utjäst slam ; jäsningsrest ; uppslamning, utjäst slam;jäsningsrest ; utjäst slam ; jäsningsrest, utkast till lagstiftning, utnyttjande av resurser, utnyttjning av underjordiskt vatten, utplånande, utrikeshandel, utrikespolitik, utrotningshotade djurarter, utrotningshotade växtsorter, utrustning för föroreningsbekämpning, utrustning för föroreningsbekämpning; utrustning för reglering av utsläpp, utrustningar ; utrustning, utröna, utsläpp av radioaktivitet, utsläpp av muterade mirkoorganismer, utsläpp från jordbruk, utsläpp i atmosfären, utsläpp i vatten, utsläppsnorm; emissionsnorm, utsläppsregister, utsläppsstyrning, utspädd syra, utsugningsanordning, utsäde, utsättning av organismer, utsättning för buller, utsättning för strålning, uttagning av grundvatten, uttal, uttorkning, uttunning av ozonskiktet, utvecklade länder ; utveclat land ; utvecklat land ; industriland ; i-land, utveckling av miljöföroreningar, utveckling; evolution ; evolution, utvecklingsbana för miljöföroreningar, utvecklingsbistånd, utvecklingslinje; utvecklingskurva, utvecklingsländer; u-länder ; u-land ; underutvecklat land, utvecklingsländer; u-länder ; utvecklingsland ; u-land, utvecklingsmodell, utvecklingsmönster, utvecklingsplan, utvidgningspolitik, utvidgningsprogram, utvinning, utvinning av naturgas

V

vaccinering ; vaccination, vadrande arbete, Vaduz, vakt, val, valar ; val, valar ; valar; valdjur ; valdjur, valfångst, vall, vallonska, valross, valuta, valuta politik, vampyr, vanadium ; vanadin, vandalism, vandrande fiskar, vandringsstig, vapen, vapenförråd, vapenstillestånd, varaktig konsumtionsvara, varg ; ulv, varmblodiga djur ; varmblodigt djur, varmvatten, varningssystem, varor, varor och tjänster, vass, vassla, Vatikanstaten, vatten, vatten tillhöriga staten, vatten vilka ej tillhör staten, vattenbehandling, vattenbiologi, vattenbruk, vattenbrukets miljöpåverkningar, vattenbyggnation; vattenbyggnadsteknik, vattendelare, vattendjur, vattenekologi, vattenfall, vattenfågel; sjöfågel ; andfågel, vattenförråd; vattenförsörjning; vattendistribution, vattengeologi, vattenkostnad, vattenkraft, vattenkraftanläggning ; vattenkraftverk, vattenkvarn, vattenkälla, vattenloppor, vattenluftning; syrsättning av vatten, vattenmiljö, vattennivå; vattenstånd ; vattennivå ; vattenstånd, vattenorganism, vattenpolo, vattenpump, vattenreservoar, vattenresurser ; vattenresurs, vattenskyddsrätt, vattenväxt, Vattumannen, vecka, ved, vegetabilisk olja, vegetabiliska resurser, vektor; smittspridare; smittbärare ; vektor ; smittspridare ; smittbärare, Venedig, Venezuela, ventilation, Venus, verb, verkan ; effekt, verkan av buller på hälsan, verkan på hälsan, verkan på människan, verklighet, verkställande av miljöskyddslag, verkställighet; tillämpning; genomförande ; verkställighet ; tillämpning ; genomförande, vertebrater; ryggradsdjur ; vertebrater ; ryggradsdjur ; vertebrat, vetenskap, vetenskaplig dispyt, vetenskaplig forskning, vetenskapligt samarbete, vetenskapsman, veteran, veterinär, vi, vidare begrepp ; hyperonym ; holonym, viden, vietnamesiska, vik; bukt; å; bäck ; vik ; bukt, vik; håla ; vik, vild fauna, vild växt; vildväxande växt ; vild växt, villebråd ; vilt, vilt djur, vin, vinbottensats; vinass ; vinbottensats ; vinass, vind, vindkraft, vingård, vinst, vinter, Vintergatan, vinäger, virologi, virus, viskositet; klibbighet ; viskositet, vismut, vit, vitamin, vitryska ; vitryska ; vitryska, Vitryssland, vittne, vokal, volfram, Volga, voljär, volleyboll, vrist, vulkan, vulkanisering, vulkanism, vulkanutbrott, vuxen, vuxenutbildning, väckarklocka, väder, väderkvarn, väg- och vattenbyggnad, vägg; mur; vall; barriär ; vall ; vägg ; mur ; barriär, vägnät, vägsalt, välstånd, vända bort, värdefull ; oskattbar, värdeförändring, värdering, värdering av tekniken, värderingskriterium, värderingsmetod, värld, världsarv, världskrig, värmare; motståndsvärmare, värme, värmeanläggning, värmekraftanläggning ; värmekraftverk, värmelagring; värmeackumulering, värmepump, värmetillförsel, västeuropa, väte; hydrogen ; väte ; hydrogen, vätska, växelbruk, växelverkan mellan luft och vatten, växtarter, växtarv, växtbehandling, växtbestånd, växtbiologi, växtdel; anläggningsdel, växtekologi, växtfortplantning, växtfysiologi, växtförädling, växthuseffekt, växthusgas, växthusodling, växtodling, växtodling; växtkultur, växtpatologi, växtsamhälle, växtsjukdom, växtskydd, växtskyddsmedel, växtsociologi, växturval, växtätare; gräsätare; herbivor ; växtätare ; gräsätare ; herbivor, vårdinrättning, våtmark, vördnad

W

Wales, Wallis- och Futunaöarna, webb; www; världsväv ; webb ; www ; världsväv, Wien, wiki, Wikipedia, Wiktionary, Wyoming

X

xenon, xylofon

Y

Yemen, yrkesfiske, yrkeshälsa; arbetsmiljö, yrkesställning, ytspänning, ytterbium, yttrandefrihet, yttre drag, yttre område, yttrium

Z

Zambia, Zanzibar, Zimbabwe, zink, zirkonium, zodiak, zoologi, zoologisk trädgård; djurpark ; djurpark ; zoologisk trädgård ; zoo, zoonos, zulu

Ä

ädelgas ; grundämne i grupp 0, ägande; äganderätt, ägare, ägg, äggstock, äggviteämne ; protein, äldre människa, älska, ämnens förhållande till varandra, ämnesbalans, äng, ängel, äpple, ärkebiskop, ärkehertig, ätlig, ätliga fetter; matfett ; ätliga fetter ; matfett

Å

åker ; äng ; fält ; hage ; land ; trädgårdsland, åkerbruk, åkerren ; vändteg, åkerskada, åklagarmyndighet, Åland, ålder, ånggenerator, ångpanna, ångtryck, år, årstid, åsikt; uppfattning; yttrande; utlåtande ; åsikt ; uppfattning ; yttrande ; utlåtande, åskväder, åsna, åtal; lagföring; rättslig åtgärd ; rättslig åtgärd ; åtal ; lagföring, återanvändbar plast, återanvändbarhet, återanvändning av rester, återanvändningspotential, återhämtning av oljerester, återinförande av växtsorter, återinförande av djurarter, återinföring, återmobilisering av föroreningar, återplantering av skog, återställande av anläggning, återställande av flora, återställande av naturlivet, återupprättelse ; rehabilitering, återvinning, återvinning av bergslandskap, återvinning av gruvfält, återvinning av landskap, återvinning; återanvändning, återvinnings- och avfallslagstiftning, återvinningsindustrin, återvinningskvot, återvinningsmaterial, återvinningspapper, återvinningsplan

Ö

ö, ödlor, öga, ögonbryn, ögrupp, öka, öken, ökenklimat, ökenspridning, ökning av folkmängden; befolkningstillväxt, öl, öns ekosystem, öppet hav, öra, Örnen, öronskydd, Östafrika, östasien ; sydvästasien ; Västasien ; Sydvästasien, östasien ; Östasien, Österrike, Österrike-Ungern, Östeuropa, Östtimor, överbefolkning, överbetning, överenskommelse, överenskommelse om returförpackningar, överensstämmelse, överexploatering, överfiske, överföring av kol till vätska, övergivet fordon, övergivet industriområde, övergångselement, övergångsställe, övergångsställe för djur, övergödning, överklagande, överklagandeförfarande, överlämnat område, överraska, översikt över skogsskador, översvämning, översätta, översättning, övervakning av miljöföroreningar, övervakning av atmosfären, övervakning av havsmiljön, övervakningsdata, övervakningsdatanät, övervakningskriterium, övervakningsstation, övervakningsteknik, övervakningsutrustning, övervikt, övervintrande ; övervintringto main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!