L M N O P R S T U V W X Y Z
Ö
selected terms: 2,132 page 1 of 107
lagevidenskab
( medicine ; medicine (practice)) ◊ ( medical science)
lagune
( lagoon)
lak
( lacquer)
laks
( salmon)
lampe
( lamp ; light)
land
( land)
land cover
( land cover)
landbaseret forurening
( land-based marine pollution)
landbaseret virksomhed
( land-based activity)
landbrug
( agriculture) ◊ ( farm)
landbrug ; landbrug
( agriculture ; agriculture)
landbrug med kunstig vanding
( irrigation farming)
landbrug og kvagbrug
( agriculture and cattle industry)
landbrug, hvor der vandes med spildevand
( sewage farm)
landbrugets indvirkning pa miljoet
( environmental impact of agriculture)
landbrugsaffald
( agricultural effluent) ◊ ( agricultural waste)
landbrugsbedrift
( agricultural exploitation)
landbrugsbioteknologi
( agricultural biotechnology)
landbrugsbygning
( agricultural building)
landbrugsejendom
( agricultural real estate)

DA => EN OM scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!