( 1 5 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Å Æ Ø
(B (E (F (H (P (V
selected terms: 1 page 1 of 1
(for)herde
(armere; avstive; befeste; bestyrke; effektivisere; forsterke; gi næring til; hjelpe; intensivere; konsolidere; kvikke opp; maksimere; minimere; oppmuntre; skjerpe; spare kostnader; More…

norsk thesaurus scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!