( 1 5 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Å Æ Ø
ÆR ÆT
selected terms: 12 page 1 of 1
æra
(alder; avsnitt; epoke; fase; historie; milepæl; moment; måned; periode; stadium; stund; tid; tideverv; tidsalder; tidsperiode; tidsrom; tidsskifte; uke; år; øyeblikk)
æreløs
(ekkel; feig; forrædersk; har lav moral; nedrig; ond; samvittighetsløs; sjofel; smålig; ussel)
ærgjerrig
(ambisiøs; fremadstrebende; herskesyk; maktglad; maktsyk; målbevisst; perfeksjonistisk; stolt; streberaktig; ærekjær; æresjuk; æresyk)
ærbar
(anstendig; asketisk; avholdende; bluferdig; dydig; høvisk; intakt; jomfruelig; kysk; moralsk; platonisk; ren; respektabel; sedelig; sømmelig; tuktig; ubesmittet; uskyldig)
ærendsgutt
(bud; budbringer; bybud; formidler; informant; kurer; leverandør; mellommann; overbringer; postbud; sendebud; stråmann; tolk; utsending; visergutt)
ærlig
(bona fide; fair; hederlig; med hånden på hjertet; oppriktig; ordholden; pålitelig; real; redelig; renhårig; rettlinjet; rettskaffen; sann; sanndru; sannferdig; sannhetskjærlig; More…
ære
(akte; anerkjenne; autorisere; bifalle; godta; hylle; prise; respektere; rose; ta bølgen; vedkjenne seg; aktelse; anseelse; ansikt (utad); betydning; heder; klang; navn; omdømme; prestisje; More…
æresjuk
(ambisiøs; fremadstrebende; herskesyk; maktglad; maktsyk; målbevisst; perfeksjonistisk; stolt; streberaktig; ærekjær; æresyk; ærgjerrig)
ætling
(bestemor/-far; broder; bror; fader; familiemedlem; far; farmor/-far; fetter; forfader; husstand; kusine; moder; mor; mormor/-far; oldemor/-far; onkel; pårørende; slekt; stamme; More…
ærekjær
(ambisiøs; fremadstrebende; herskesyk; maktglad; maktsyk; målbevisst; perfeksjonistisk; stolt; streberaktig; æresjuk; æresyk; ærgjerrig)
æresyk
(ambisiøs; fremadstrebende; herskesyk; maktglad; maktsyk; målbevisst; perfeksjonistisk; stolt; streberaktig; ærekjær; æresjuk; ærgjerrig)
ætt
((ens) eget kjøtt og blod; aner; avstamning; blod; dynasti; familie; forfedre; herkomst; hus; huslyd; husstand; klasse; nærmeste; opphav; opprinnelse; rase; slekt; stamtre; familie; flokk; More…

norsk thesaurus scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!