( 1 5 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Å Æ Ø
BA BE BH BI BJ BL BO BR BS BU BY
selected terms: 299 page 1 of 15
be
(anmode; appellere; ase; bønnfalle; hale ut av; intervjue; kave; kjase; mase; oppfordre; spørre; streve; trygle; tvinge svar ut av)
bebreide
(anklage; beskylde; påtale; sikte; tiltale)
bedende
(bábíer; biskop; buddhist; hindu; imam; islamist; kristen; lama; medisinmann; mediterende; muslim; overhode; pastor; pave; prest; shaman; taoist; troende)
be om
(få; få fatt i; gripe; hale inn på; innhente; komme opp på siden av; nå igjen; skaffe; søke om; ta igjen; utbe seg; vinne inn på)
bebreide seg selv
(angre; avsverge; beklage; bøte; fortryde; føle anger over; gjøre bot; gremme seg; gå i seg selv; krype til korset; ombestemme seg; sørge over; være lei for; ønske ugjort)
bedra
(bløffe; bondefange; dupere; dåre; forføre; fuske; få på kroken; føre bak lyset; jukse; kaste blår i øynene; loppe; lure; narre; overliste; sette horn på (ektemannen); skuffe; snyte; spille More…
be(i)nklær
(brok; bukse; dongeribukse; jeans; knebukse; kortbukse; longs; mamelukk; nikkers; olabukse; panty; shorts; skinnbukse; slacks; slengbukse; stilongs; strømpebukse; truse; underbukse; More…
bebude
(advare; alarmere; forkynne; gi beskjed; henge bjella på katten; komme ut av skapet; kunngjøre; melde; opplyse; proklamere; si ifra; si sannheten; slå alarm; stå fram; ta bladet fra munnen; More…
bedrag
(bedrageri; bløff; bondefangeri; dobbeltspill; falskneri; falsum; forfalskning; forræderi; fusk; humbug; intrige; juks; kjeltringstrek; komediespill; køpenickade; lureri; løgn; narreri; More…
be(i)nt fram
(bort; bortover; flatt; fra høyre; fra venstre; framover; horisontalt; jevn; nordfra; nordover; rett; rett fram; sørfra; sørover; vannrett; vestfra; vestover; videre; østfra; østover) More…
bebyggelse
(asfaltjungel; by; bygd; drabantby; forstad; grend; havneby; kjøpstad; landsby; metropol; soveby; stad; storby; tettbebyggelse; utkantstrøk)
bedrager
(angiver; apostat; avhopper; desertør; femtekolonist; fornekter; frafallen; høyforræder; judas; kollaboratør; landsforræder; landssviker; overløper; quisling; renegat; sviker; bløffmaker; More…
bearbeide
(adaptere; akklimatisere; avpasse; forme; føye; innordne; jenke; justere; modifisere; ordne; regulere; rette inn; stille; tillempe; tilpasse; tilvenne; adle; dyrke opp; forbedre; foredle; More…
bedage seg
(avta; blekne; bli lavere/mindre/svakere; dabbe; dale; dempes; ebbe; falle; forminskes; forsvinne; gå ned; krympe; løye; minke; minske; minskes; nee; reduseres; skrumpe; slakne; spakne; More…
bedrageri
(bedrag; bløff; bondefangeri; dobbeltspill; falskneri; falsum; forfalskning; forræderi; fusk; humbug; intrige; juks; kjeltringstrek; komediespill; køpenickade; lureri; løgn; narreri; More…
bearbeidet
(arrangert; avslepen; behandlet; dyrket; eltet; endret; fikset (muntlig mening); forandret; forbedret; foredlet; forfinet; formet; frisert; gjennomarbeidet; knadd; omarbeidet; pleid; More…
bedagelig
(flegmatisk; gradvis; i sneglefart; initiativløs; langsom; langtekkelig; møysommelig; sakte; seig; sen; sidrumpa; slapp; sløv; som lus på en tjærekost; treg; tungkjørt)
bedratt
(bite på (kroken); bløffet; bondefanget; dupert; forført; ført bak lyset; gå i baret; gå i vannet; gå på limpinnen; kjøpe katta i sekken; lurt; narret; snytt; spilt et puss; sviktet; More…
beboer
(borger; innbygger; innvåner; landsmann)
bedehus
(basilika; dom; forsamlingshus; gudshus; helligdom; kapell; katedral; kirke; menighet; menighetshus; moske; stavkirke; synagoge; tabernakel; tempel; trossamfunn)

norsk thesaurus scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!