( 1 5 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Å Æ Ø
selected terms: 12,988 page 2 of 650
abderitt
(dompap; dummenikk; dummepeter; dumrian; dust; dåre; dåsemikkel; enfoldig person; fe; fehode; fjols; hønsehjerne; idiot; ignorant; klossmajor; kløne; molbo; narr; pappskalle; stut; suppehue; More…
abonnere
(bestille; booke; leie; subskribere; ta hjem)
abstrakt
(akademisk; allmenngyldig; begrepsmessig; bestemt; fjern (muntlig mening); forstandig; hypotetisk; ikke konkret; intelligent; logisk; nonfigurativ; sikker; spekulativ; tankemessig; More…
abdikasjon
(adjø; avgang; avreise; avskjed (på grått papir); bortgang; demisjon; embetsnedleggelse; fallskjerm; farvel; fratredelse; fyken; hoderulling; løpepass; oppbrudd; opphør; oppsigelse; More…
abort
(fosterdrap; fosterfordrivelse; misfoster; svangerskapsavbrudd)
ad omveier
(antydningsvis; i skjul; implisitt; indirekte; underforstått)
abdomen
(buk; innvoll; mage; mageregion; mave)
abortere
(avbryte; avlyse; avslutte; bryte; desertere; droppe; forlate; forsake; fraskrive; hoppe av; kansellere; skrinlegge; stanse; stoppe)
Adam
(det sterke kjønn; ektemann; fyr; gemal; gentleman; gubbe; hann; herre; kall; kar; make; mann; mannfolk; mannsperson; svein; svenn; type)
Abiword
(emacs; gedit; Kate; KWord; Notepad; OpenOffice.org; Pagemaker; Quark express; Scribus; skriveprogram; tekstbehandlingsprogram; vi; vim; Word; Wordpad; WordPerfect; Works)
abrakadabra
(ammestuesnakk; ap; barneprat; bla-bla; dill; fjas; fjolleri; galimatias; hokuspokus; nonsens; oppspinn; pjatt; prat; pølsesnakk; pølsevev; rør; sludder; snakk; sprøyt; tull; tøv; tøys; More…
adaptere
(akklimatisere; avpasse; bearbeide; forme; føye; innordne; jenke; justere; modifisere; ordne; regulere; rette inn; stille; tillempe; tilpasse; tilvenne)
abnorm
(anormal; monstrøs; patologisk; pervers; unormal; uregelmessig; vanskapt; deformert; forkrøplet; grotesk; misdannet; monstrøs; sykelig; uformelig; vanfør; vanskapt)
abrasjon
(belastning; påkjenning; slitasje)
addert (med)
(i tillegg til; med; og; også; pluss; samt)
abonnement
(bestilling; leveranse; levering; medlemskap; vare; vareparti)
absolutt
(avgjort; bestemt; betingelsesløs; definitiv; deterministisk; endelig; faktisk; forutbestemt; hard; ikke ettergivende; karmisk; konstant; nådeløs; resolutt; skjebnebestemt; ubetinget; More…
addisjon
(akkvisisjon; arv; avanse; belønning; bonus; bytte; erobring; fallskjerm; fordel; gave; gevinst; gratiale; lønnsøkning; pluss; premie; presang; pris; tillegg; vinning)
abonnent
(kunde; leser; prenumerant; subskribent)
abstraksjon
(anelse; assosiasjon; begrep; forestilling; fundering; idé; intuisjon; kontemplasjon; meditasjon; overveielse; plan; refleksjon; slutning; tanke)

norsk thesaurus scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!