( 1 5 7
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Å Æ Ø
selected terms: 12,988 page 3 of 650
adekvat
(anstendig; bekvem; dekkende; høvelig; kledelig; lugom; måtelig; passende; på sin plass; sømmelig; tilstrekkelig; velvalgt; verdig)
adjø
(abdikasjon; avgang; avreise; avskjed (på grått papir); bortgang; demisjon; embetsnedleggelse; fallskjerm; farvel; fratredelse; fyken; hoderulling; løpepass; oppbrudd; opphør; oppsigelse; More…
adresse
(asyl; base; bivuakk; bo; bolig; bopel; bosted; fristed; heim; hjem; hjemsted; hus; husrom; kvarter; leir; losji; oppholdssted; paulun; stasjon; tilfluktssted; tilholdssted)
adel
(arbeiderklasse; kaste; klasse; samfunnsklasse; aristokrati; crème de la crème; elite; nobilitet; overklasse; rikfolk; sosietet)
adle
(bearbeide; dyrke opp; forbedre; foredle; forfine; forskjønne; heve; høyne; kultivere; lutre; løfte; raffinere; rense; utvikle; videreutvikle; øke verdien)
Adresseavisen
(Aftenposten; avis; Bergens Tidende; Dagbladet; Dagens næringsliv; dagsavis; Dagsavisen; Fædrelandsvennen; Morgenbladet; norsk avis; presse; Stavanger Aftenblad; tabloid; tabloidpresse; More…
adelig
(ansett; aristokratisk; av god familie/slekt; celeber; edel; fasjonabel; fornem; fyrstelig; herskapelig; høy(vel)båren; høyt på strå; høytstående; kongelig; majestetisk; opphøyet; prominent; More…
adlyde
(etterkomme; etterleve; gjøre som én blir fortalt; høre etter; lyde; lystre; oppfylle; overholde; respektere; rette seg etter; underkaste seg; underordne seg)
adskilt
(alene; asosial; avsondret; ene; enslig; ensom; forlatt; isolert; på egen hånd; separat; singel; tilbaketrukket; uforstyrret; uten selskap; avgrenset; delt; desentralisert; differensiert; More…
adept
(aspirant; disippel; elev; etterfølger; kadett; læregutt; lærling; manudusent; novise; nybegynner; praktikant; rekrutt; skolebarn; skolegutt; skolepike; student)
administrasjon
(ansvarshavende; bestyrelse; direksjon; embetsverk; formynderskap; forvaltning; ledelse; papirmølle; skjemavelde; stell; styre; styringsverk; verk; vesen)
advare
(alarmere; bebude; forkynne; gi beskjed; henge bjella på katten; komme ut av skapet; kunngjøre; melde; opplyse; proklamere; si ifra; si sannheten; slå alarm; stå fram; ta bladet fra munnen; More…
adgang
(aksess; anledning; innpass; rett; tilgang; tillatelse; atkomst; bemyndigelse; bevilling; fullmakt; konsesjon; lisens; løyve; tillatelse)
administrere
(anføre; angi; befale; befale over; bestyre; dirigere; drive; forestå; forvalte; fronte; føre; gå i spissen for; ha hånd om; kommandere; lede; leie; lose; oppdra; presidere; regissere; More…
advarsel
(forbud; formaning; forvarsel; hint; jærtegn; memento; omen; profeti; påminnelse; signal; skremmeskudd; skriften på veggen; spådom; symbol; tegn; varsel; varsku; vink)
adipid
(feit; fet; flesket; frodig; fyldig; korpulent; kvapsete; laskete; omfangsrik; overspist; overvektig; pløsete; tjukk; tykk; velernært)
adressant
(avsender; sender)
advokat
(aktor; anklager; apologet; forsvarer; jurist; prokurator; rådgiver; sakfører; talsmann; vinkelskriver)
adjunkt
(frøken; guvernante; informator; kursansvarlig; kursholder; lektor; lærer; lærerinne; magister; mentor; pedagog; preseptor; privatlærer; professor; skolemester)
adressat
(mottager; mottaker)

norsk thesaurus scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!