A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ä Å Ö
ÅK ÅL ÅN ÅR ÅS ÅT
selected terms: 41 page 2 of 3
återhämtning av oljerester
( odzyskiwanie ropy naftowej z pozostałości)
återställande av flora
( restytucja flory)
återvinning; återanvändning
( recykling)
återinförande av växtsorter
( reintrodukcja gatunków roślin)
återställande av naturlivet
( restytucja fauny)
återvinnings- och avfallslagstiftning
( regulacje prawne dotyczące recyklingu i odpadów)
återinförande av djurarter
( reintrodukcja gatunków zwierząt)
återupprättelse ; rehabilitering
( rehabilitacja)
återvinningsindustrin
( przemysł surowców wtórnych)
återinföring
( reintrodukcja)
återvinning
( sterowanie cyklem życia produktu)
återvinningskvot
( współczynnik recyklingu)
återmobilisering av föroreningar
( wtórne uruchamianie zanieczyszczeń)
återvinning av bergslandskap
( ochrona gruntów w terenach górskich)
återvinningsmaterial
( surowce wtórne)
återplantering av skog
( zalesianie)
återvinning av gruvfält
( renaturyzacja terenów pokopalnianych)
återvinningspapper
( papier nadający się do ponownego przetworzenia)
återställande av anläggning
( restauracja budowli)
återvinning av landskap
( restytucja krajobrazu)

SV => PL OM scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!